A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2005. évi munkaterve*

A 2005. évben tisztújításra kerül sor az egyesületen belül. Ehhez kapcsolódóan, az eltelt ciklus tapasztalatai alapján szeretnénk az alapszabályt néhány ponton megváltoztatni. A szervezeti és egyéb változtatások az MFLSz ésszerűbb és hatékonyabb működését teszik majd lehetővé.
Határidő: 2005. április 20.
Felelős: Zsidi Vilmos – Molnár László – Lajkó Istvánné

Fő törekvésünk, hogy tárgyévben az eddig elért eredményeket megőrizzük, illetve kamatoztassuk. Segítsük az egyetemi levéltárak munkáját. Azokban az intézményekben pedig, ahol még nincs ilyen gyűjtemény szorgalmazzuk azok megalakítását: Debreceni Egyetem, ill. Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsidi Vilmos – dr. Szögi László

Tagjainknak és minden érdeklődő számára fórumot biztosítunk és segítséget adunk szakmai kérdések megvitatásához és megoldásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt – Pőr Csilla

Tovább szeretnénk bővíteni tevékenységünket a szaklevéltárak irányába.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsidi Vilmos – dr. Szögi László – Osváth Zsolt

Nagyon fontos feladatunk a külföldi szakmai kapcsolat továbbépítése, illetve a társegyesületekkel történő együttműködés fokozása.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Szögi László – Molnár László – Batalka Krisztina

Igény szerint részt vállalunk a hosszútávú hazai levéltári stratégiai kidolgozásában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsidi Vilmos – dr. Szögi László

Budapest, 2005. május 12.

Zsidi Vilmos
elnök

*A 2005. április 21-i közgyűlés által megszavazott javaslat szerint pontosított szöveg