A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2004. évi munkaterve

2004. évi legfőbb célunk továbbra is, hogy – az Alapszabály értelmében – segítsük a társult intézményeket és a levéltárüggyel foglalkozó kollégáinkat a közös, mindnyájunkat érintő problémák megoldásában. Folytatjuk az egyetemi levéltári munka általános szakmai elveinek kidolgozását, tökéletesítését a begyűjtés a rendezés, a segédlet- és kiadványkészítés területén. Igény szerint támogatjuk a levéltárral még nem rendelkező felsőoktatási intézményeket az iratkezeléssel kapcsolatos feladataik megoldásában.

Szakmai munkánk jelentős része csak megfelelő anyagi háttérrel végezhető, ezért a tagdíjakból befolyt pénzeszközök kiegészítésére pályázatokon veszünk részt (NKÖM, NKA).

Idei kiemelt konkrét feladataink:

1. A Magyar Levéltáros Egyesület évi piliscsabai vándorgyűlésének előkészítése, megszervezése és lebonyolítása a Pest Megyei Levéltárral közösen – lehetőségeink és erőforrásaink arányában.

2. Az egyetemtörténeti adatbázis továbbépítése. Ezen belül a Kárpát-medence magyar felsőoktatási intézményei levéltári forrásainak összegyűjtése, kiadásra történő előkészítése (NKA pályázati támogatással).
/Felelős: Molnár László – Dr. Kiss Márton/

3. A vidéki, ill. a konkrét segítségre szoruló egyetemek látogatása, megállapodás a segítségnyújtás módozataiban.
/Felelős: Zsidi Vilmos/

4. Egy külföldi vagy vidéki szakmai rendezvény megszervezése és lebonyolítása a 2004. évi bécsi levéltáros világkongresszus előkészítése jegyében.
/Felelős: Dr. Szögi László – Kiss József Mihály/

5. Részvétel a bécsi levéltáros világkongresszuson.
/Felelős: Zsidi Vilmos/

6. Az MFLSz részvétele, képviselete a különböző szervezetekben, ill. azok rendezvényein (Levéltári Kollégium, MLE stb.)
/Felelős: Zsidi Vilmos/

Budapest, 2003. február 18.

Zsidi Vilmos sk.

elnök

Jelen tervezetet az MFLSz 2004. február 9-én tartott elnökségi ülése jóváhagyta.