A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2015. évi munkaterve

1. Közgyűlés

Felelős: elnök, alelnök, titkár, Molnár László (Testnevelési Egyetem Levéltára)

Határidő: 2015. márc. 10.

Helyszín: Testnevelési Egyetem

2. Őszi szakmai nap

AtoM 2.0 szoftver bevezetés az egyetemi levéltárakban és az egyetemi levéltárak fondrendszereinek egységesítése

Felelős: elnök, alelnök, titkár, Aczél Róbert, Mátyás Zoltán

Határidő: 2015. május

Helyszín: MNL OL Hess András tér 5. vagy valamelyik budapesti egyetemi könyvtár számítógépes kabinete

3. Vándorgyűlés megszervezése (Pannon Egyetem Keszthely)

Konferencia címe: Felsőoktatásunk az I. világháborúban

Felelős: elnök, alelnök, titkár,

Határidő: 2015. aug. 25-27.

4. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal, illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával. Társegyesületekkel történő együttműködés.

Felelős: elnök, Szögi László, Zsidi Vilmos

Határidő: 2015. dec. 31.

5. Szakmai együttműködés történetkutató intézetekkel (pl. MTA BTK Történettudományi Intézet, Veritas Történetkutató Intézet)

Felelős: elnök, alelnök, Szögi László

Határidő: folyamatos

6. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a 1775-1948.

Felelős: Osváth Zsolt, Szögi László, Zsidi Vilmos

Határidő: 2015. dec. 31.

7. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás aktualizálása

Felelős: Dr. Kiss Márton

Határidő: folyamatos

8. Az egyesületi honlap karbantartása, PR tevékenység

Felelős: elnök, alelnök, titkár, rendszergazda

Határidő: folyamatos

9. A szaklevéltárral nem rendelkező egyetemeken a szaklevéltár létesítésének elősegítése

Felelős: elnök, alelnök, Szögi László

Határidő: folyamatos

Budapest, 2015. február 9.

Vajda Tamás sk.

 

elnök