A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2014. évi munkaterve

1. Közgyűlés

2. Tavaszi szakmai nap

Az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratok, mint felsőoktatástörténeti források

Felelős: elnök, titkár

Időpont: 2014. március 11.

Helyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

3. A felsőoktatási intézmények e-iratvagyonának felmérése

Felelős: elnök, Zsidi Vilmos

Határidő: 2014. dec. 31.

4. Vándorgyűlés megszervezése (Veszprém-Pannonhalma)

Konferencia címe:

Felelős: elnök, alelnök, titkár, Tóth Gábor főigazgató (PE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

Határidő: 2014. aug. 25-27.

5. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal, illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával. Társegyesületekkel történő együttműködés.

Felelős: elnök, Szögi László, Zsidi Vilmos

Határidő: 2014. dec. 31.

6. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a 1775- 1948.

Felelős: Osváth Zsolt, Szögi László, Zsidi Vilmos

Határidő: 2014. dec. 31.

7. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás aktualizálása

Felelős: Dr. Kiss Márton

Határidő: folyamatos

8. A Magyarországi Felsőoktatási Szaklevéltárakban őrzött I. Világháborúval kapcsolatos forrásokról segédlet készítése.

Felelős: Batalka Krisztina

Határidő: 2015. december 31.

9. Az egyesületi honlap karbantartása, PR tevékenység

Felelős: elnök, alelnök, titkár, Batalka Krisztina, rendszergazda

Határidő: folyamatos

10. A szaklevéltárral nem rendelkező egyetemeken a szaklevéltár létesítésének elősegítése

Felelős: elnök, alelnök, tiszteletbeli elnök

Határidő: folyamatos

Budapest, 2014. február 3.

Vajda Tamás sk.

elnök