A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2012. évi munkaterve

1. Közgyűlés
Felelős: elnök, titkár, Osváth Zsolt
Határidő: 2012. márc. 8.

2. Szakmai nap
Az oklevél-projekt állásának ismertetése, új honlap bemutatása, levéltári tv. előkészítése
Felelős: elnök, Zsidi Vilmos, Osváth Zsolt
Határidő: 2012. márc. 8.

3. 2011. évi vándorgyűlési előadások megjelentetése

Felelős: elnök, Szögi László, Zsidi Vilmos
Határidő: 2012. nov. 30.
Pályázat híján önerőből, ELTE Lt. és SE Lt. megosztott költséggel.

4. Az MFLSZ honlapjának továbbfejlesztése

Felelős: elnök, Zsidi Vilmos, Osváth Zsolt
Határidő: 2012. márc. 31.

5. Vándorgyűlés megszervezése (Szeged)

Konferencia témája: Ifjúsági egyesületek, diákmozgalmak, kollégiumok
Felelős: elnök, titkár, Vajda Tamás
Határidő: 2012. aug. 21-23.

6. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal, illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával (orvos- és egyetemtörténeti konferencia márciusban, partner: MOT)

Felelős: elnök, alelnök, Zsidi Vilmos
Határidő: 2012. dec. 31.

7. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig (anyaggyűjtés befejezése, kiadványszerkesztés)
Felelős: Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos
Határidő: 2012. dec. 31.

8. Társegyesületekkel történő együttműködés
Felelős: elnök, alelnök
Határidő: 2012. dec. 31.

9. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás aktualizálása
Felelős: Dr. Kiss Márton
Határidő: 2012. dec. 31.
Budapest, 2012. február 20.                               Dr. Molnár László sk.