Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2016. évi pénzügyi terve

 Egyesületünk anyagi helyzete az előző évek stabil és sorozatosan gyarapodó üteme után számos külső és belső körülmény következtében sajnálatos fordulat előtt áll. Egyesületünk közhasznú jogállásának elvesztése következtében nemcsak az SZJA 1%-ától estünk el, de számos – korábban stabil bevételt biztosító pályázati forrástól is (NEA működési és szakmai pályázatok). Fokozza a nehézségeinket az NKA pályázatainak elhalasztása, illetve az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma körüli bizonytalanságok, a pályázati keret feltételezhető csökkenése, valamint a közhasznúságért folytatott küzdelem során megismert szigorú jogszabályi előírások (pl. az a tény, hogy az utolsó 3 évnek pozitív mérlegűnek kell lenni, vagyis 2016-ban sem költhet többet az egyesület, mint a bevételek összege). Így egyelőre – pályázat híján – nem látom biztosítottnak az egyesület éves vándorgyűlésének anyagi fedezetét. Amennyiben megjelenik az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázati felhívásában olyan altéma, amely levéltári szakmai rendezvények, konferenciák, műhelybeszélgetések költségeit támogatja, akkor felvehetővé válik a 2016. évi költségvetésbe és szakmai munkatervbe a vándorgyűlés.

A nem használt pénzeszközök állampapírban való elhelyezésével stabil tartalékot képeztünk, s a kamatok révén számottevő kiegészítő jövedelemhez jutottunk. Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb anyagi pillére. 2015-ben az egyéni tagdíjak fizetésében felhalmozódott hátralékok mielőbb felszámolandók.

A bevételek között kiemelkedő nagyságrendet alkot a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványtól kolozsvári egyetemtörténeti kutatásokra (levéltári gyűjtőutak, egyetemtörténeti kurzusok, kiállítás és konferencia) elnyert 10.000.000 Ft támogatás, amelyet azonban a pályázat támogatási szerződésében meghatározott célokra kell fordítanunk 2017. március 31-ig.

1. Tervezett bevételek 2016

 

Megnevezés Összeg Megjegyzés
1. Tagdíjbevétel      450.000,- Egyéni és intézményi befizetések
2. Bankszámlakamat       80.000,- 2 M lekötött betét esetén + kamat
3. MNB PADOC pályázati támogatás 10.000.000,- A pályázatban vállalt konkrét feladatokra 2017. március 31-ig kell felhasználni
4. NKA pályázat (BCE-MFLSZ) 304.250 A Kolozsvári Ferenc József Tud. Egy. Közgazd. Karának adattára 1941-1944
Összesen: 10.834.250 Ft  

Várható kiadásaink összeállításakor általában a 2015. évi felhasználást vettük alapul: annak mintájára kalkuláljuk a személyi kiadások, postaköltség, bankköltség, útiköltség, honlap fenntartásának várható kiadásait, valamint a pályázatok nevezési díjait. Célunk, hogy eleget téve a közhasznúság során támasztott anyagi jellegű feltételeknek, éves szinten mindenképpen elkerüljük a deficitessé válást.

2. Tervezett kiadások 2016

 

Megnevezés Összeg Megjegyzés
1. Személyi kiadások   150.000,- Könyvelő megbízási díja + ügyvéd tiszteletdíja
2. Postaköltség         7.000,- Küldemények feladási költségei
3. Bankköltség       15.000,- Pénzforgalmi jutalék + kártyahasználati díj
4. Útiköltség   100.000,- Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltség-térítései)
5. Honlap költségek       70.000,- Honlap karbantartás munkadíja (50e), domain név fenntartása (20e)
6. Pályázatok nevezési díja       20.000,-  
7. MNB PADOC pályázat kiadásai 10.000.000,- A pályázatban vállalt konkrét feladatokra 2017. március 31-ig kell felhasználni
8. NKA pályázat (BCE-MFLSZ) 304.250 A Kolozsvári Ferenc József Tud. Egy. Közgazd. Karának adattára 1941-1944
Összesen: 10.666.250 Ft  

Budapest, 2016. február 12.

Vajda Tamás sk. elnök