KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2011

1/2011. (03.10.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2011. (03.10.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2011. évi munkatervének elfogadása

3/2010. (03.10.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2011. évi pénzügyi tervének elfogadása