KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2010

1/2010. (03.11.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2010. (03.11.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2010. évi munkatervének elfogadása

3/2010. (03.11.) MFLSZ kgy.
Az egyesület 2010. évi pénzügyi tervének elfogadása