KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2007

1/2007. (03. 01.) MFLSZ kgy . Az MFLSZ 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2007. (03. 01.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2007. évi munkatervének elfogadása

3/2007. (03. 01.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2007. évi pénzügyi tervének elfogadása

4/2007. (03. 01.) MFLSZ kgy. A nyugdíjas és diák egyéni tagok éves tagdíjának 1000 Ft/év összegben való megállapítása 2008. évtől