KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2006

1/2006. (03. 30.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2005. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2006. (03. 30.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2006. évi munkatervének elfogadása

3/2006. (03. 30.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2006. évi pénzügyi tervének elfogadása