KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2005

1/2005. (02. 28.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ Alapszabályának módosítása

2/2005. (02. 28.) MFLSZ kgy. Horváth Ákos és dr. Vasas Lívia kilépésének tudomásul vétele

3/2005. (02. 28.) MFLSZ kgy. Dr. Drobinoha Angéla számára tiszteletbeli tagság adományozása

4/2005. (02. 28.) MFLSZ kgy. Az egyesületi kitüntetési rendszer létrehozása

5/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy. Pétervári András és Gábor Iván posztumusz kitüntetése

6/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2004. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

7/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy
. Az MFLSZ 2005. évi munkatervének elfogadása

8/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy. Az MFLSZ 2005. évi pénzügyi tervének elfogadása

9/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy
. Új vezetőség megválasztása (elnök: Zsidi Vilmos, alelnök: Lajkó Istvánné, elnökségi tagok: Osváth Zsolt, Pőr Csilla és Szögi László)

10/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy. Az egyesületi tagdíj felemelése (az intézményi tagdíj éves összege 20.000 Ft, az egyéni tagdíj éves összege 2.000 Ft)

11/2005. (04. 21.) MFLSZ kgy. A „Pro Archivo Universitatis” kitüntetés alapítólevelének elfogadása