Irattári terv

 

Az MFLSZ által a felsőoktatási szaklevéltárak számára készítendő minta iratkezelési szabályzat és minta irattári terv szerkezeti felépítése

-TERVEZET-

I. A minta iratkezelési szabályzat fejezetei:

1. Általános rendelkezések
2. Az iratkezelés feladatai, fogalmi meghatározások (pl. irattár, irattári anyag, levéltár, tételszám stb.)
3. Az iratkezelés szervezete
4. Az iktatást megelőző eljárás (Pl. a beérkető iratok átvétele, érkeztetése)
5. Az iratok nyilvántartásba vétele
6. Az ügyiratok intézése
7. Az iratok továbbítása
8. Irattárba helyezés, irattári kezelés
9. Selejtezés
10. Az iratok levéltárba adása
11. Záró rendelkezések

II. A minta iratkezelési szabályzat mellékletei:

1. Irattani fogalmi meghatározások (pl. elektronikus irat, közirat, magánirat, iktatás stb.)
2. Az Atv. értelmező rendelkezései (pl. személyi adat, különleges adat, közérdekű adat adatkezelés stb.)
3. A számítógépes iktatás sajátosságai

III. A minta irattári terv főbb csoportjai ügytípusok szerint:

1. Általános Vezetési Ügyek
2. Külső és Belső kommunikációs Kapcsolatok Ügyei (pl. arculatformálás, médiakapcsolatok)
3. Humánerőforrás Gazdálkodás Ügyei
4. Tudományos munka, Tudományos Fokozatok Ügyei
5. Oktatás Ügyei
6. Könyvtári, Levéltári Ügyek
7. Nemzetközi Kapcsolatok
8. Hallgatói Ügyek
9. Gazdasági- és Pénzügyek
10. Átfogó Szervezeti Egységek (pl. sportegyesületek) Elvi Ügyei
11. Vegyes Ügyek (pl. munkavédelem, tűzrendészet)