KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012

1/2012. (03.08.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2012. (03.08.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2012. évi munkatervének elfogadása

3/2012. (03.08.) MFLSZ kgy. Az egyesület 2012. évi pénzügyi tervének elfogadása