Formanyomtatványok

A látogatói jegy száma:

. . . . . . . . . . . . /200 .

Kérelem látogatói jegy kiadásához

Kutató neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Születési hely, idő, anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lakcíme, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Személyi azonosságát igazoló okmány száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A kutatás jellege (tudományos, igazgatási, magán): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Támogatói nyilatkozat iktatószáma (tudományos kutatás esetén): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A kutatás tárgya és évhatárai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A kutatás célja (forrásközlés, tanulmánykészítés, egyéb – éspedig): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a kutató aláírása

Engedélyezem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest, 200 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kutatói nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy a levéltár kutatási szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak megtartását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kötelezem magam, hogy munkám során az 1992. évi LXIII. és az 1995. évi LXVI. törvények és módosításaik szerint járok el.

Tudomásul veszem, hogy a látogatójegy, a rendelkezésemre bocsátott levéltári anyag felhasználásával kapcsolatban az esetleg szükséges szerzői jogok megszerzését nem biztosítja.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a kutató aláírása

Kérjük, hogy a Levéltár anyagának felhasználásával készült munkájának bibliográfiai adatait, vagy a munka egy példányát a megjelenést követően küldje meg az Egyetemi Levéltárnak!


Őrjegy

Raktári, vagy levéltári egység
jelzete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérőlap iktatószáma: . . . . . . . .

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Őrjegy

Raktári, vagy levéltári egység
jelzete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérőlap iktatószáma: . . . . . . . .

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Őrjegy

Raktári, vagy levéltári egység
jelzete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérőlap iktatószáma: . . . . . . . .

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Őrjegy

Raktári, vagy levéltári egység
jelzete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérőlap iktatószáma: . . . . . . . .

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Egyetem Levéltára
Cím:

LÁTOGATÓI JEGY

A látogatói jegy száma:

Iktatószám: …………../200…

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foglalkozás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sz.ig/útlevél szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Állandó lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Érvényes a Egyetem Levéltárának kutatótermében – a hatályos jogszabályok és előírások keretein belül – folytatandó kutatások végzéséhez tárgyév december 31. napjáig.

A látogatójegyet a kutatóterembe való belépéskor be kell mutatni.

Budapest, 200. . . .. . . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
levéltárvezető

Egyetem Levéltára
Cím:

LÁTOGATÓI JEGY

A látogatói jegy száma:

Iktatószám: ……………/200…

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foglalkozás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sz.ig/útlevél szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Állandó lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Érvényes a Egyetem Levéltárának kutatótermében- a hatályos jogszabályok és előírások keretein belül – folytatandó kutatások végzéséhez tárgyév december 31. napjáig.

A látogatójegyet a kutatóterembe való belépéskor be kell mutatni.

Budapest, 200. . .. .. . . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
levéltárvezető

Egyetem Levéltára
Cím:

LÁTOGATÓI JEGY

A látogatói jegy száma:

Iktatószám: ……………/200…

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foglalkozás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sz.ig/útlevél szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Állandó lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Érvényes a Egyetem Levéltárának kutatótermében – a hatályos jogszabályok és előírások keretein belül – folytatandó kutatások végzéséhez tárgyév december 31. napjáig.

A látogatójegyet a kutatóterembe való belépéskor be kell mutatni.

Budapest, 200. . . . .. . . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
levéltárvezető

Egyetem Levéltára
Cím:

LÁTOGATÓI JEGY

A látogatói jegy száma:

Iktatószám: …………../200…

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foglalkozás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sz.ig/útlevél szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Állandó lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Érvényes a Egyetem Levéltárának kutatótermében – a hatályos jogszabályok és előírások keretein belül – folytatandó kutatások végzéséhez tárgyév december 31. napjáig.

A látogatójegyet a kutatóterembe való belépéskor be kell mutatni.

Budapest, 200. . . .. . . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
levéltárvezető

KÍSÉRŐLAP

A kutató neve:

Az igényelt iratanyag pontos jelzete:

A kérőlap iktatószáma:

A kérőlap beadásának kelte:

Kezelési feljegyzések

A levéltári anyag kiadásának dátuma:

A kiadott anyag mennyisége:

A kiadott anyag fizikai állapota:

A kiadott anyag jelzete:

A levéltári anyag visszahelyezésének dátuma:

. . . . . . . . . . . . . .

levéltáros

Egyetem Levéltára

Cím:

KÉRŐLAP

Iktatószám: ……………/200…

Kutató neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Látogatói jegy száma. . . . . . . . . . . . . . . . .

Igényelt levéltári irat jelzete:

Budapest, 200. . . … . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
kutató aláírása

Egyetem Levéltára

Cím:

KÉRŐLAP

Iktatószám: ……………/200…

Kutató neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Látogatói jegy száma. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igényelt levéltári irat jelzete:

Budapest, 200. . . .. . . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
kutató aláírása

Egyetem Levéltára

Cím:

KÉRŐLAP

Iktatószám: ……………./200…

Kutató neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Látogatói jegy száma. . . . . . . . . . . . . . . . .

Igényelt levéltári irat jelzete:

Budapest, 200. . . .. .. . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
kutató aláírása

Egyetem Levéltára

Cím:

KÉRŐLAP

Iktatószám: ……………./200…

Kutató neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Látogatói jegy száma. . . . . . . . . . . . . . . .

Igényelt levéltári irat jelzete:

Budapest, 200. . . . . . . . .hó . . . . . . .nap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
kutató aláírása