A Cape Town-i Egyetem Levéltára

http://www.lib.uct.ac.za/mss/

Kitekintő sorozatunk következő része a dél-afrikai Fokvárosba kalauzol el. Az ottani egyetem (amelynek első jogelőd intézményét 1829-ben alapították) könyvtárának van egy Kéziratok és Levéltár részlege, amely a campus Harry Oppenheimer Intézetének épületében található (az épület akadálymentesített!). A levéltár – a magyarországi gyakorlattól eltérően – a könyvtári nyitvatartásnak megfelelően szombatonként is nyitva van. A honlapról letölthető kis tájékoztató füzet rövid bemutatkozást, illetve tájékoztatást tartalmaz az iratanyaghoz készült segédletek, valamint az anyag használatáról (kikérés, másolatkészítés stb.).
A levéltárban őrzött anyag egy széleskörű kollekció, amely Dél-Afrika, kiemelten Fokváros történetével, politikájával, társadalmával, kultúrájával és gazdaságával kapcsolatos gyűjteményeket tartalmaz, így az oktatással kapcsolatos iratokat is. Emellett gazdag történeti fotóanyaga, kottaarchívuma, oral history gyűjteménye és az egyetemmel kapcsolatos publikációs gyűjteménye is van. Az anyag használatával és a kutatással kapcsolatos információk nem tartalmaznak sok újdonságot, talán azt lehetne kiemelni, hogy a kérőlapon egyszerre csak egy mappát lehet kikérni. A segédletek az Interneten is elérhetők és kulcsszavas keresési lehetőséget nyújtanak, valamint megtalálhatók a Dél-Afrikai Nemzeti Levéltár honlapján is (www.national.archives.gov.za/naairs.htm: NAAIRS, vagyis a Nemzeti Automatizált Levéltári Információs Kereső Rendszer). A honlapon továbbá van egy Digitalizált Dokumentumok rovat, amely többek között a campus több mint 100 évet felölelő fotóanyagából mutat be egy válogatást. A levéltár gyűjteményei közül természetesen az oktatással, azon belül is az egyetemmel kapcsolatos iratok bemutatására helyezném a hangsúlyt, de megemlíthetők még az alábbi érdekes irategyüttesek: Fokváros történeti gyűjteménye, különös tekintettel a nők szerepére, Busman gyűjtemény, zenei, orvosi, irodalmi, zsidó gyűjtemény stb. A kifejezetten oktatással kapcsolatos gyűjteményben is majdnem 30 fond található, pl. anyanyelvi oktatási bizottság, személyi és intézményi gyűjtemények. Ezek közül a Cape Town Egyetem iratanyagában 60 nagyobb egység található: intézményi, személyi és családi fondok. Néhányat kiemeltünk a típusok közül:
A Brown család iratai: 377 tételből álló vegyes gyűjtemény, a családtagok különböző foglalkozásainak megfelelő témákkal (botanika, orvostudomány, fotózás, festészet, valamint családi iratok és fotók)
A Konfliktuskezelési Központ iratai: az afrikai kontinensen sajnos oly sok esetben szükséges konfliktuskezelési projektek anyagait tartalmazza az 1970-90-es évekből
Gregorio Fiasconaro visszaemlékezése: albumok, fotók, ajándéktárgyak a professzor egyetemi operatársasággal tett útjairól
A Kolbe Katolikus Társaság iratai: az 1930-80-as évek iratai, amelyek a társaság működésével, illetve a nemzetközi katolikus hallgatói mozgalommal kapcsolatosak
J. F. Brock professzor iratai: az 1938-1970 között az egyetemen oktató pszichológiaprofesszor iratai (személyes iratok, kutatások anyagai, oktatási anyagok, publikációk, közéleti tevékenységének iratai)
Tanya Jordaan egyetemmel kapcsolatos fotói: mindössze 9 darab, az egyetemi épületeket ábrázoló fotó
Egyetemtörténeti Tanszék gyűjteménye: tanszéki iratok, oktatási és vizsgadokumentumok, egyetemtörténeti munkák és projektek kéziratai

Batalka Krisztina