esemenyek_2010_apr_10

Székelyföldi tanulmányút 2010. április 12-17. között

A kiutazásra az Ábel Alapítvány sikeres NCA-pályázati támogatása, és persze az alapítványt jegyző tagtársunk, Blaskóné Majkó Katalin igazgatónő kedvessége nyitott lehetőséget. A kiutazók szervezését egyesületünk bonyolította. Önkéntes idegenvezetőnk most is Szögi tanár úr volt, aki a Kárpát-medencében utazva, álmából felriadva, kb. 3 másodperc tájékozódás után is azonnal képes szakszerű idegenvezetést tartani útitársainak (megtörtént eset alapján). A csapat egészségére (és kedélyére) egyesületünk önkéntes patikáriusa, Molnár doktor ügyelt, az alkalomra palackozott különböző fertőtlenítőszerekkel.
A tanulmányúton 15 fő vett részt, túlnyomóan levéltárosok, elsősorban különböző egyetemi levéltárak munkatársai. Az út fő célja annak a hosszú évek óta zajló iratmentő munka eredményeinek megtekintése volt, melyben oroszlánrészt vállaltak az ELTE levéltárosai és levéltáros-hallgatói. A munka fő célja az erdélyi katolikus (részben már elhagyott) plébániákban fellelhető felbecsülhetetlen értékű történeti iratanyag megmentése volt. Ennek érdekében összesen 6 gyűjtőlevéltárat hoztak létre (Szamosújvár, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy). Ezek közül a 4 székelyföldit látogattuk meg. A látogatás során erősödött az anyaországi és erdélyi levéltárosok közti szakmai és emberi kapcsolat, felmértük az ottani gyűjtőlevéltárak pillanatnyi helyzetét, további szükségleteiket, a segítségnyújtás módjait, lehetőségeit. E kapcsolatok is hozzájárultak annak a közelmúltban lezajlott akciónak a sikeréhez, melynek keretében a hazai levéltárak savmentes levéltári dobozokkal és állványzattal támogatták az erdélyi katolikus gyűjtőlevéltárakat.
Az utazás 19 fős kisbusszal történt 15 résztvevővel (+2 sofőr). Szállásunk a Székelyudvarhely melletti Tibódon volt egy kis panzióban, családias és ínycsiklandóan finom ellátással.
1. nap (IV. 12.) Kiutazás Budapest-Tibód
2. nap (IV. 13.) Látogatás a székelyudvarhelyi katolikus gyűjtőlevéltárban. A helybeli kolléga, Bernád Rita előadásában megismertük a levéltár kialakításának történetét, melyben a kiutazók néhány tagja is részt vett. Megismertük a levéltár gyűjtőkörét, a beszállított iratok körét és azok általános állapotát, valamint nem utolsósorban azokat a körülményeket, melyek közül az egyes plébániákról bekerültek ezek a történeti iratok. Végül megismertünk néhány igazi XVII. századi ritkaságot, melyek a beszállított iratsorozatok közül előbukkantak. Az iratok mellett jelentős és értékes könyvállomány is érkezett a gyűjtőlevéltárakba. Ezek közül egy, a szerző által dedikált Pázmány-kötet számít igazi ritkaságnak. A nap hátralévő részében környékbeli erődtemplomokat látogattunk végig (Rugonfalva-Nagygalambfalva-Bögöz-Székelyderzs-Székelydálya), amelyekben középkori falfestmények is találhatók.
3. nap (IV. 14.) A Csíki-medencén végig, Csíkszereda-Csíkdelne-Csíkrákos-Csíkszentdomonkos-Gyergyószárhegy útvonalon jutottunk el Gyergyószentmiklósig. Itt ismét egy gyűjtőlevéltárat láthattunk a székelyudvarhelyi kolléganő vezetésével, ami egyben e levéltári hálózat jelenlegi gyenge személyi ellátottságát is jelzi.
4. nap (IV. 15.) A nap fő célja Marosvásárhely volt, ahová egy Felsőboldogasszonyfalván tett megállóval jutottunk el. Itt a Keresztelő Szent János Plébániatemplomban Barabás Kisanna vezetésével tekintettük meg az egyházművészeti múzeumot, illetve az ottani gyűjtőlevéltárat a legfrissebben begyűjtött, még rendezetlen iratokkal együtt.
5. nap (IV. 16.) Kászonaltíz-Nyergestető-Kézdivásárhely-Prázsmár-Kilyén érintésével jutottunk el Sepsiszentgyörgyre, a negyedik gyűjtőlevéltárba. Az itt is egy fővel működő kis levéltár valóban az erdélyi „végekről” mentette meg a magyar vonatkozású egyházi történeti iratanyagot, amelyből bőséges bemutatót láthattunk a XVII-XIX. századi időszakból. A bemutatót és a helyzetismertetést az ottani kollégától, Pénzes Lóránttól hallottuk.
6. nap (IV. 17.) Hazautazás Tibód-Budapest útvonalon.

Dr. Molnár László elnök