ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2012

1/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Beszámoló jelentés elfogadása az egyesület 2011. évi munkájáról.

2/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Az egyesület 2011. évi pénzügyi jelentésének elfogadása.

3/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Az egyesület 2012. évi munkatervének elfogadása.

4/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Az egyesület 2012. évi pénzügyi tervének elfogadása.

5/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Határozat 500.000,- forint értékű vagyonrész betétszámlán való lekötéséről (Szféra Közösségi, illetve „Kamat-Király” betét).

6/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Határozat a titkár (Ondrik Sándorné) 2012. évi önkéntesként való megbízásáról.

7/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Határozat a könyvelő (Pap Márta) 2012. évi megbízásáról.

8/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Határozat az MFLSZ 2012. évi közgyűlése helyének, idejének és napirendjének elfogadásáról (2012. március 8. 10. óra, Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár) Napirendi pontok: I. Az egyesület 2011. évi beszámoló jelentése és pénzügyi jelentése, II. Az egyesület 2012. évi munka- és pénzügyi terve. III. Egyebek. A közgyűlés után szakmai nap keretében kerül sor a felsőoktatási oklevél-gyűjtemény munkaprogram ismertetésére és a megújult honlap bemutatására.

9/2012. (02.23.) MFLSZ eln. Határozat az MFLSZ 2012. évi vándorgyűlésének idejéről, helyszínéről és témájáról (Szeged, 2012. augusztus 21-23. Ifjúsági egyesületek, diákmozgalmak, kollégiumok).

10/2012. (11.09.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2013. évi tisztújítás programjának meghatározása. Elnökség felkéri a jelölőbizottságba az alábbi tagokat: dr. Kiss Márton, Szemerey Tamásné dr., dr. Varga Júlia, póttag: Négyesi Barbara. Az elnökség a megszavazott ajánlást és a taglistát a jelölőbizottsági tagoknak elküldi.

11/2012. (11.09.) MFLSZ eln. Elfogadja Koósné Török Erzsébet tagsági belépési nyilatkozatát (szavazás egyhangú).

12/2012. (11.09.) MFLSZ eln. Elfogadja Orbán Éva tagsági belépési nyilatkozatát (szavazás egyhangú).

13/2012. (11.09.) MFLSZ eln. Saját kérésére megszünteti Kassa Melinda tagsági viszonyát (szavazás egyhangú).

14/2012. (11.09.) MFLSZ eln. Saját kérésére megszünteti Kiss Beáta tagsági viszonyát (szavazás egyhangú).

15/2012. (12.13.) MFLSZ eln. Az elnökség a 2012. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta.

16/2012. (12.13.) MFLSZ eln. A pénzügyi beszámolót a megtárgyalás utáni változtatásokkal, és a végleges számokkal egyhangúlag elfogadja az elnökség.

17/2012. (12.13.) MFLSZ eln. A 2013-as munkatervet a megtárgyalás utáni változtatásokkal az elnökség egyhangúan elfogadja.

18/2012. (12.13.) MFLSZ eln. a 2013-as pénzügyi tervet a megtárgyalás utáni változtatásokkal az elnökség egyhangúan elfogadja.