ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2011

1/2011. (01.20.) MFLSZ eln. Döntés az egyesület 2011. évi közgyűlése helyének, idejének és napirendjének elfogadásáról (2011. március 10. 10. óra, Magyar Képzőművészeti Egyetem) Napirendi pontok: I. Az egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása – szöveges és gazdálkodási beszámoló, II. Az egyesület 2011. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása).

2/2011. (01.20.) MFLSZ eln. Döntés az MFLSZ 2011. évi vándorgyűlésének idejéről, helyszínéről és témájáról (Pécs, 2011. augusztus 29-31. Az egyetemi autonómia).

3/2011. (01.20.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Civil Alap által kiírt, 2011. évi működést támogató pályázat beadásáról.

4/2011. (01.20.) MFLSZ eln. Döntés az MFLSZ honlap önerőből történő korszerűsítéséről a 2011. év során.

5/2011. (01.20.) MFLSZ eln. Döntés a titkár (Ondrik Sándorné) és a könyvelő (Pap Márta) 2011. évi megbízásáról.

6/2011. (03.03.) MFLSZ eln. Az elnökség a 2010. évi közhasznúsági jelentésére vonatkozó elnöki javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7/2011. (03.03.) MFLSZ eln. A 2010. évi pénzügyi beszámolót megtárgyalás és javaslattételek után az elnökség egyhangúlag elfogadta.

8/2011 (03.03.) MFLSZ eln. A 2011. évi munkatervet megtárgyalás után tett kiegészítésekkel az elnökség egyhangúlag elfogadta.

9/2011 (03.03.) MFLSZ eln. Az egyesület 2011. évi pénzügyi tervének elfogadása.

10/2011. (03.03.) MFLSZ eln. Az elnökség egyhangúlag elfogadta Négyesi Barbara tagsági belépését.

11/2011. (06.02.) MFLSZ eln. Az elnökség elhatározta, hogy levélben fordul a miniszteri biztoshoz a készülő felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban az egyetemi levéltárak szervezeti kérdéseit illetően. (szavazás egyhangú)

12/2011. (06.02.) MFLSZ eln. Határozat a 2011. évi vándorgyűlés részvételi díjáról, mely a 2010. évihez képest változatlan: aktív dolgozóknak 6.000.-Ft, nyugdíjasoknak 4.000.-Ft. Jelentkezési határidő: június 15. A vándorgyűlésen résztvevő előadóknak az elnök hivatalos felkérő levelet küld. (szavazás egyhangú)

13/2011. (06.02.) MFLSZ eln. Székely Hunor belépési kérelmének elfogadása. (szavazás egyhangú)

14/2011. (06.02.) MFLSZ eln. Határozat 500.000.-Ft vagyonrész 4 hónapos lekötéséről KamatRoll betétben /évi 6% kamat/. (szavazás egyhangú)

15/2011. (11.11) MFLSZ eln. Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy 2012. december 9. vagy 12-re értekezlet összehívására kerüljön sor az ELTE Könyvtárában. Meghívottak: NEFMI, KIM képviselői, olyan egyetemek vezetői, ahol egyetemi levéltár működik, illetve könyvtár vezetők, ahol a könyvtárral együtt működik a levéltár, illetve az egyesület tagsága. Téma: a NEFMI és a KIM elképzelése a levéltárakkal kapcsolatban, a levéltári törvény változására való tekintettel.

16/2011. (11.11.) MFLSZ eln. Az elnökség egyhangúlag megszavazta a 2012 évi előzetes munkatervet.

17/2011. (11.1.1) MFLSZ eln. Az elnökség elfogadta Liszkay Cecília tagsági belépési kérelmét.

18/2011. (11.11.) MFLSZ eln. Az elnökség elfogadta Simon Katalin tagsági belépési kérelmét.

19/2011. (11.11.) MFLSZ eln. Az elnökség elfogadta dr. Tarr Attila Szilárd tagsági belépési kérelmét.