ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2010

1/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Az egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása.

2/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Az egyesületi titkár éves bruttó megbízási díjának felemelése 100 000 Ft-ról 150 000 Ft-ra.

3/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Az egyesület 2010. évi pénzügyi tervének elfogadása.

4/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Az egyesület titkárának (Batalka Krisztina) és könyvelőjének (Pap Márta) 2010. évre szóló meghosszabbított alkalmazása (megbízási szerződéssel, illetve egyéni vállalkozói számlás kifizetéssel).

5/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Az egyesület 2010. évi munkatervének elfogadása.

6/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Döntés az egyesület 2010. évi közgyűlése helyéről, idejéről és napirendjéről (2010. március 11., Semmelweis Egyetem. Napirendi pontok: I.. Az egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása – szöveges és gazdálkodási beszámoló, II. Az egyesület 2010. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása).

7/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Döntés az MFLSZ 2010. évi első szakmai napjáról (a közgyűlést követően kerül megrendezésre ugyanazon a helyszínen, témája: az egyetemi e-iratkezelés bevezetésének tapasztalatai, a rendezvény megszervezésért felelős: Zsidi Vilmos).

8/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Civil Alap 2009. évi támogatási szerződésének módosítási kérelméről.

9/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Civil Alap által kiírt, 2010. évi működést támogató pályázat beadásáról.

10/2010. (02.01.) MFLSZ eln. Egyéni tagsági jogviszonyok megszűnésének tudomásul vétele (Beretvás György, Gavallér Pál).

11/2010. (03.11.) MFLSZ eln. Az egyesületi titkár (Batalka Krisztina) 2010. évre szóló megbízási szerződésének módosítása (2010. jan. 1 – jún. 30.).

12/2010. (03.11.) MFLSZ eln. Új egyesületi titkár megbízása (Ondrik Sándorné, 2010. júl. 1 – dec. 31.).

13/2010. (03.11.) MFLSZ eln.
Döntés az MFLSZ 2010. évi vándorgyűlésének idejéről, helyszínéről és témájáról (Gödöllő, 2010. szeptember 23-24., Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században).

14/2010. (03.11.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma által kiírt, következő pályázatok beadásáról: a 2009. évi vándorgyűlési kötet kiadására és a 2010. évi vándorgyűlésre.

15/2010. (03.11.) MFLSZ eln. Czakó Ágnes egyéni és a BGF KVIFK intézményi tagsági jogviszony megszűnésének tudomásul vétele.

16/2010. (06.08.) MFLSZ eln. Az elnökség jóváhagyja az MFLSZ 2010. évi vándorgyűlésének módosított költségvetését (szállásköltség és étkezési költség finanszírozása az NKA támogatásával, a többi költséget a tagsági részvételi díjból, NCA pályázati pénzből és önrészből fedezi).

17/2010. (06.08.) MFLSZ eln. Az elnökség jóváhagyja a 2010. évi NCA működési támogatás módosított költségvetését (könyvelési díj: 80.000 Ft, vándorgyűlés költségei: 20.000 Ft).

18/2010. (06.08.) MFLSZ eln. A szakminiszter mellett működő Levéltári Kollégiumba az MFLSZ az alábbi személyeket jelöli: Zsidi Vilmos, Molnár László, Borsodi Csaba, Szögi László.

19/2010. (10.11.) MFLSZ eln. Az elnökség jóváhagyja az MFLSZ-t bemutató kiadvány NCA-CIV-10-E-0325 sz. pályázat költségvetési módosítását.

20/2010. (10.11.) MFLSZ eln. A Levéltári Kormánybiztos felé 2 oldalas bemutatkozó anyag elkészítése az elfogadott szempontok szerint. Az anyagot Kissné Bognár Krisztina készíti el.

21/2010. (10.11.) MFLSZ eln. A 2009. és 2010. évi vándorgyűlés kötetei szerkesztésére szerkesztőbizottság kinevezése: Dr. Molnár László, Ozsváth Zsolt, Kissné Bognár Krisztina.

22/2010. (11.24.) MFLSZ eln. Az elnökség a Felsőoktatási törvény módosítását az 1. napirendi pontban meghatározott javaslatokkal kéri kiegészíteni.

23/2010. (11.24.) MFLSZ eln. Az elnökség a kormánybiztos felé elkészített bemutatkozó és javaslattételi dokumentumot a 2. napirendi pontban foglalt kiegészítésekkel véglegesíti.