ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2009

1/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Az egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Az egyesület 2009. évi munkatervének elfogadása

3/2009. (02.16.) MFLSZ eln.
Az egyesület 2009. évi pénzügyi tervének elfogadása

4/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Az egyesület 2009. évi közgyűlése helyének, idejének és napirendjének elfogadása (2009. március 19., 10.30 óra, ELTE Egyetemi Könyvtár)

5/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Az egyesületi alapszabály módosításának elfogadása

6/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Az elnökség ügyrendjének létrehozása

7/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Civil Alap által kiírt, működést támogató pályázat beadásáról

8/2009. (02.16.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Civil Alap által kiírt, a hírlevél fejlesztését támogató pályázat beadásáról

9/2009. (03.02.) MFLSZ eln. Döntés az NKA Levéltári Kollégiumához beadandó pályázati programról (MFLSZ-vándorgyűlés: 2009. szeptember 16-18. Keszthely)

10/2009. (03.02.) MFLSZ eln. Döntés a Nemzeti Civil Alaphoz beadandó pályázati programról (szakmai tanulmányút támogatása, az NKA-nál nem megpályázható, vándorgyűléssel összefüggő költségek kiegészítésére)

11/2009. (03.02.) MFLSZ eln. Pro Archívo Universitatis Serleg adományozása Pőr Csilla részére az MFLSZ elnökségének tagjaként végzett sok éves lelkiismeretes munkája elismeréseként

12/2009. (03.02.) MFLSZ eln. Pro Archívo Universitatis Serleg adományozása Zsidi Vilmos részére az MFLSZ elnökeként sok éven át végzett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréseként

13/2009. (03.02.) MFLSZ eln. Döntés a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány, illetve a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába való jelentkezésről

14/2009. (03.19.) MFLSZ eln. Az MFLSZ elnöksége a Levéltárért Díj kuratóriumába dr. Szögi Lászlót jelöli.

15/2009. (03.19.) MFLSZ eln. Az MFLSZ elnöksége a Pauler Gyula-díj kuratóriumába Zsidi Vilmost jelöli.

16/2009. (03.19.) MFLSZ eln. Dr. Ipkovichné Szakály Ildikó belépési kérelmének elfogadása (egyéni tag 2009. március 19-től, intézménye: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ).

17/2009. (05.12.) MFLSZ eln. A 2009. évi vándorgyűlés programjának véglegesítése, ill. „minimál programjának” elfogadása (amennyiben a kért pályázati támogatások szükséges részét nem ítélik meg).

18/2009. (05.12.) MFLSZ eln. Az egyesület pénzügyi dokumentációja revíziójára szakember felkérése, a könyvelői feladatkör írásba foglalása, a közhasznúsági jelentések formai hiányosságainak felszámolása. A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Molnár László, Batalka Krisztina, Kissné Bognár Krisztina.

19/2009. (05.12.) MFLSZ eln. Döntés az NKA Levéltári Kollégiumához beadandó pályázati programról (Téma: műhelybeszélgetések szervezése az 1945 utáni iratanyag értékelése, rendezése, hozzá segédlet készítése. Tervezett helye és időpontja: Budapest, 2010. február 11.). A határozat végrehajtásáért felelős: Zsidi Vilmos.

20/2009. (05.12.) MFLSZ eln. Heizler Gábor belépési kérelmének elfogadása (egyéni tag 2009. március 27-től, intézménye: Pannon Egyetem Levéltára, Veszprém)

21/2009. (05.12.) MFLSZ eln. Tagsági jogviszony megszűnésének elfogadása (egyéni tagok: Papp Györgyné, Mastalír Ernőné, Poós Lászlóné, volt intézményeik: Budapesti Műszaki Főiskola, Nyugat-Magyarországi Egyetem Könyvtára, Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskolai Kar Könyvtára).

22/2009. (05.12.) MFLSZ eln. Az egyesület a www.mflsz.hu oldal számára tárhelyet biztosító SWI Kft.-vel 2 éves kedvezményes előfizetési szerződést köt (az akció keretében a 2 éves díj helyett csak másfél év tárhelydíja kerül előzetesen kifizetésre). Továbbá létrehozza az alábbi hivatalos e-mail címeket: elnok@mflsz.hu , elnokseg@mflsz.hu és titkar@mflsz.hu .

23/2009. (10.29.) MFLSZ eln. A 2009. évi vándorgyűlésről szóló szöveges és pénzügyi beszámoló elfogadása

24/2009. (10.29.) MFLSZ eln. A 2009. évi munkaterv megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása

25/2009. (10.29.) MFLSZ eln. A 2010. évi előzetes munkatervi javaslat elfogadása

26/2009. (10.29.) MFLSZ eln. Az MFLSZ ad hoc Múzeumi Munkabizottságának létrehozása 2010. jan. 1-től
27/2009. (10.29.) MFLSZ eln. Czakó Ágnes, Kassa Melinda és Kiss Beáta belépési kérelmének elfogadása (egyéni tagok 2009. május 15-től, intézményük: ELTE Levéltára)