ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2008

1/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2008. évi munkatervének elfogadása

3/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2008. évi pénzügyi tervének elfogadása

4/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. A Levéltári Szemle 2008/2. száma felsőoktatási levéltári tematikájának meghatározása

5/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. A 2008. évi közgyűlés helyének, idejének és napirendjének elfogadása (2008. február 26. ELTE Egyetemi Könyvtár, témák: 2007. évi közhasznúsági jelentés, 2008. évi munkaterv, szakmai jövőkép koncepció elfogadása)

6/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. A 2008. évi vándorgyűlés helyének, idejének és témájának elfogadása (2008. június 1-4., Észak-Partium – Kárpátalja – Debrecen, téma: magyar felsőoktatási emlékhelyek meglátogatása szakmai kapcsolatfelvétel lehetőségével tanulmányút keretében, valamint „A felsőoktatási levéltárak helye, szerepe és jelentősége” című konferencia)

7/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. Az NKA Levéltári Kollégiuma által támogatott adatbázis módszertani pályázat végső munkamenetrendjének meghatározása

8/2008. (01. 29.) MFLSZ eln. „A felsőoktatási levéltárak jövőképe” c. munkaanyag elfogadása

9/2008. (04. 25.) MFLSZ eln. Az MFLSZ jelöltlistájának összeállítása az MLE 2008. évi tisztújítása kapcsán

10/2008. (04. 25.) MFLSZ eln.
Az MLE 2008. aug. 26-28-án Zalaegerszegen megrendezésre kerülő vándorgyűlésén felsőoktatási levéltári előadói szekció szervezése

11/2008. (04. 25.) MFLSZ eln. A 2008. évi Múzeumok Majálisa és Ráday Könyvünnep rendezvényeken az MFLSz által szervezett levéltári megjelenés programja

12/2008. (04. 25.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2008. évi vándorgyűlése pontos és részletes programjának elfogadása

13/2008. (09. 26.) MFLSZ eln. Az MLE 2008. évi tisztújításával kapcsolatos beszámoló és értékelés

14/2008. (09. 26.) MFLSZ eln. Döntés az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció szervezésének kezdeményezéséről, Zsidi Vilmos elnök megbízása a szekcióalapítás megszervezésével.

15/2008. (09. 26.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2009. évi tisztújítás programjának meghatározása. Elnökség felkéri a jelölőbizottságba az alábbi tagokat: Batalka Krisztina (elnök), dr. Kiss Károly Róbert és dr. Varga Júlia

16/2008. (09. 26.) MFLSZ eln. Döntés tagrevízió végrehajtásáról

17/2008. (09. 26.) MFLSZ eln. Az NKA Levéltári Kollégiumához beadandó pályázat témájának meghatározása (a magyarországi oklevélkiadási gyakorlatot és megjelenési formákat bemutató forráskiadvány)

18/2008. (11. 13.) MFLSZ eln. Az elnökség javaslata az NKA Levéltári Kollégiumának kuratóriumába (jelöltlista: Lengvári István, Vajda Tamás, dr. Molnár László, Kissné Bognár Krisztina, dr. Varga Júlia). Az elnökség megbízta Zsidi Vilmos elnököt, hogy a tagválasztó értekezleten teljes körű felhatalmazással képviselje az MFLSZ-t és a jelöltlista alapján szavazzon a kuratóriumi tagok személyére.

19/2008. (12.17.) MFLSZ eln. A Jelölőbizottság beszámolójának elfogadása a tisztújítás előkészítéséről (127/2008. MFLSZ ikt. sz)., valamint az elnökség javaslata az Alapszabály módosítására (az eddigi 5 fős elnökség 7 fősre bővítése a demokratikusabb képviselet és jobb működés elősegítése érdekében).

20/2008. (12.17.) MFLSZ eln. A titkár beszámolójának elfogadása az elvégzett tagrevízióról (128/2008. MFLSZ ikt. sz.), valamint az elnökség javaslata az Alapszabály módosítására (az egyesületbe belépésekről a közgyűlés helyett az elnökség döntsön).

21/2008. (12.17.) MFLSZ eln. A 2009. évtől kezdődően a titkár minden év március 15-31. közötti időszakban számlázza ki a tárgyévi tagdíjakról szóló számlákat az intézményi tagok részére.

22/2008. (12.17.) MFLSZ eln. Dr. Molnár László szerkesztőségi tag beszámolójának elfogadása a Levéltári Szemle 2008/2. „tematikus” számával kapcsolatban

23/2008. (12.17.) MFLSZ eln. Döntés ” Az egyetemi levéltári honlapok áttekintése, javaslat az „egységes” tartalmi megjelenésre” című, 2009-ben összeállításra kerülő munkaanyagról

24/2008. (12.17.) MFLSZ eln. A 2009. és 2010. évi vándorgyűlési helyszínek meghatározása (Keszthely, Pécs).

25/2008. (12.17.) MFLSZ eln. A 7/2002. NKÖM-rendelet OKM által kezdeményezett módosításának MFLSZ általi támogatása, elnök felhatalmazása a támogató válaszlevél megírására.

26/2008. (12.17.) MFLSZ eln. Az egyesület titkárának és könyvelőjének 2009. évre szóló meghosszabbított alkalmazása.