ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2007

1/2007. (01. 25.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2007. (01. 25.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2007. évi munkatervének elfogadása

3/2007. (01. 25.) MFLSZ eln . Az MFLSZ 2007. évi pénzügyi tervének elfogadása

4/2007. (01. 25.) MFLSZ eln. A 2007. évi közgyűlés helyének és idejének meghatározása (2007. március 1., Pannon Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár, Veszprém), valamint napirendjének elfogadása ( a 2006. évi közhasznúsági és pénzügyi beszámoló megvitatása, a 2007. évi munka – és pénzügyi terv elfogadása, dr. Szögi László előadása a Nemzeti Digitalizálási programba való bekapcsolódás lehetőségeiről)

5/2007. (01. 25.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2007. évi vándorgyűlése helyszínének, időpontjának és programjának meghatározása (2007. június eleje, a Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Levéltára, téma: az elektronikus iratkezelés, e-archívum, a levéltárügy aktuális kérdései, valamint a mosonmagyaróvári és a pozsonyi egyetemi levéltár meglátogatása tanulmányút keretében).

6/2007. (09. 11.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 15 éves évfordulójának megünnepléseként a részvétel formájának meghatározása az MLE 2008. évi vándorgyűlésén

7/2007. (09. 11.) MFLSZ eln.
Döntés az MFLSZ aktív részvételéről a 2008. évi Múzeumok Majálisa rendezvényen

8/2007. (09. 11.) MFLSZ eln. Módszertani pályázat beadása az NKA Levéltári Kollégiumához az egyetemi anyakönyvek digitalizálására

9/2007. (09. 11.) MFLSZ eln. Az MFLSZ 2007. évi munkatervi pontjai teljesüléséről szóló beszámoló elfogadása

10/2007. (11. 15.) MFLSZ eln.
Az elnökség javaslata az NKA Levéltári Kollégiumának kuratóriumába (delegált tag: Dr. Szögi László, Zsidi Vilmos, Dr. Molnár László, kinevezett tag: Dr. Érszegi Géza, Dr. Szögi László, Dr. Bán Péter). Az elnökség megbízta Zsidi Vilmos elnököt, hogy a kuratóriumi tagválasztó értekezleten teljes körű felhatalmazással képviselje az MFLSZ-t és a jelölőlista alapján szavazzon a kuratóriumi tagok személyére.

11/2007. (11. 15.) MFLSZ eln.
Az elnökség felhatalmazta Zsidi Vilmos elnököt, hogy a Levéltári Szemle szerkesztőségével vegye fel a kapcsolatot egy felsőoktatási tematikájú folyóirat szám 2008. évi megjelentetésének előkészítésére, amely az MFLSZ működésének 15. évfordulója alkalmából kerülne összeállításra.

12/2007. (11. 15.) MFLSZ eln. Az elnökség felkérte Zsidi Vilmos elnököt az új titkár megbízásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

13/2007. (12. 11.) MFLSZ eln. Az elnökség elfogadja az MFLSZ új titkárának személyére tett javaslatot: Batalka Krisztina levéltáros (BME Levéltára).