Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár

Alapítás: 1769

H-4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon/Fax: (06 52) 414-744/1868-1870
E-mail:   trel@freemail.hu
Honlap: http://leveltar.drk.hu/

Munkatársak:

Dr. Szabadi István igazgató
E-mail: iszabadi@drk.hu

Lovász Márta

Németh Irén

Farkas Zsolt

Felsőfokú oktatás bizonyítottan 1588-óta folyik a Debreceni Református Kollégium falai között. Elsősorban a lelkészek képzését kell ezen érteni, mely jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem keretein belül, de továbbra is a Kollégiumban történik. A lelkészképzésen túl jogi, bölcsészeti és általános tanárképzés is folyt különböző intézményeken belül, jelenleg is itt történik a vallástanárok képzése.
A Kollégium okmányait eleinte a „Coetus levelesládájában” őrizték. A 18. század közepén Sinai Miklós professzor (1760-1790) irányításával a könyvtári anyagtól elválasztották a levéltári anyagot és professzori felügyelet alá helyezték. A Tiszántúli Református Egyházkerület 1769-ben hozta létre hivatalos levéltárát, mely 1952-ben egyesült a Debreceni Refomátus Kollégium Levéltárával. A kollégiumi szekció legrégebbi iratai az 1588 óta folyamatosan vezetett diáknévsorok és a kollégium tagintézményeinek irattárai (Főiskolai iratok 1588-tól, Teológiai Akadémia majd Református Hittudományi Egyetem iratai 1824-től, Jogakadémia iratai 1853-1914, Bölcsészeti Akadémia iratai 1908-1915, Lelkészképző Intézet iratai 1914-1953, Tanárképző Intézet iratai 1924-1953, Kollégiumi törvényszék iratai 1709-1911, Szeniori hivatal iratai 1724-től, Contrascribai hivatal iratai 1747-1903, Főiskolai kurátorok iratai 1693-1901, Kollégiumi alapítványok iratai 1606-1944).
A teljes iratanyag mintegy 1500 ifm, (111 fond) ennek mintegy egyharmada a Református Kollégium tagintézményeihez tartozik.