Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2010. évi tevékenységéről

A 2010. évre tervezett feladatokat többségükben elvégeztük. Az alapszabályban foglalt célokat a tárgyévben is teljesítettük. A gazdálkodás rendje a szabályoknak megfelelő volt.

Az MFLSZ tagjainak száma 2010. december 31-én 60 volt: 42 fő természetes személy (ebből 5 fő nyugdíjas, 1 tiszteletbeli tag), 18 intézményi tag.

Az egyesületi eseményekről a Hírlevélben, valamint az MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk.

Belső szervezetünkben egyetlen lényeges változás történt 2010 folyamán. Titkárunk, Batalka Krisztina a 2. félévtől leköszönt tisztségéről, mivel a Magyar Levéltárosok Egyesületében vállalt hasonló feladatkört, amit már nem tudott összeegyeztetni MFLSZ-beli elfoglaltságaival. Utóda Ondrik Sándorné, a Semmelweis Egyetem segédlevéltárosa lett.

A 2010.évi munkatervünkben magunk elé tűzött 10 feladatból hármat nem sikerült teljesítenünk. Ennek fő oka nem annyira az anyagi fedezet, inkább a ráfordítandó munkaidő hiánya volt. Rendezvények szempontjából a tavalyi különösen kiemelt év volt, elsősorban az ELTE 375. évfordulója okán, ami nem csak az ottani kollégákra, de más levéltárak munkatársaira is plusz feladatokat rótt. Emellett két terven felüli program lebonyolítására is sor került. Mindenesetre le kell vonni a tanulságot, miszerint 2010-ben túlvállaltuk magunkat, az egyesületi közös céljainkra fordítható időnk és energiánk behatárolt. Az 2011-es munkatervünket ennek fényében, a realitásokhoz igazodva kell összeállítanunk.

1. Tavaszi szakmai napunkat meglehetősen szoros munkarendben, a közgyűléssel azonos napon szerveztük meg. Erre a lépésre abból az indíttatásból került sor, hogy vidéki tagtársainkat megkíméljük egy rövid időszakon belül lebonyolítandó kétszeri utazástól. A konferencia címe „Az E-iratkezelés bevezetésének helyzete a hazai egyetemeken. Nehézségek és tanulságok” volt. Előadóként főleg egyesületen kívüli szakembereket hívtunk, a Magyar Országos Levéltár és Budapest Főváros Levéltára, mint az e-iratkezelés két levéltári zászlóshajója munkatársait, illetve az egyetemeken közvetlenül ezzel foglalkozó kollégákat.

2. Közgyűlésünkre közvetlenül a szakmai nap után került sor a már megszokott napirendi pontok (előző évi jelentés, pénzügyi beszámoló, azévi munka- és pénzügyi terv) megtárgyalásával. A közgyűlési határozatokkal a tagság támogatta az elnökség munkáját.

3. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás dr. Kiss Márton kollégánknak köszönhetően 2015-ig elkészült, hozzásegítve az egyes felsőoktatási intézményeket, hogy ünnepi alkalmaikra időben tudjanak előkészülni.

4. A honlapfejlesztés koncepcióját korábbi titkárunk, Batalka Krisztina elkészítette. A megvalósítást tavaly még kizárólag pályázati támogatással szerettük volna megvalósítani, erre azonban a pályázat sikertelensége miatt 2010-ben nem került sor. A feladat fontossága miatt elnökségünk úgy döntött, hogy 2011 során akár önerőből is megvalósítjuk a honlap korszerűsítését.

5. Vándorgyűlésünkre Gödöllőn került sor szeptember 23-24-én. A helyszín megválasztásában egyrészt a Gödöllőn megvalósult jelentős levéltárfejlesztés elismerése játszott szerepet, másrészt az az elképzelésünk, hogy a pályázati források beszűkülése miatt kétnaposra csökkentsük az időtartamot. Ehhez fővárosi, vagy Budapesthez közeli helyszín látszott alkalmasnak. A konferenciát „Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században” témája köré szerveztük, ahová külső előadókat is meghívtunk, nemcsak Magyarországról, hanem Pozsonyból is. A program megszervezésében és sikerre vitelében meghatározó szerepet játszott a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. A szombathelyi kollégák jóvoltából most először nyílt arra lehetőségünk, hogy az elhangzott előadásokat – kiegészítve néhánnyal a 2009-es vándorgyűlésről – kötetben jelentessük meg.

6. Az őszi szakmai nap, melyet eredetileg többnapos pécsi konferenciának terveztünk némi hányattatás után, módosított formában valósult meg. Egy hirtelen jött, a Budapest Bank által meghirdetett pályázati lehetőség miatt „Budapesti egyetemek építés- és telepítéstörténete” címmel Budapestre, a BFL-be terveztük át, így szerepelt a munkatervünkben is. A pályázat kudarca miatt azonban végül visszatértünk az eredeti elképzeléshez, és a Pécsi Tudományegyetem Levéltárával együttműködve, annak szokásos levéltári napjának programjaként került sor a konferenciára immár nemcsak a fővárosi intézményekre szűkítve, hanem országos körképpel.

7. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal, illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával. Ez a munkaprogramunk minden további nélkül megvalósult, szinte már automatikusnak tekinthető (részvétel az Óbudai Egyetem avatásán, ill. a két szervezet ülésein).

8. Kapcsolódás a Múzeumok Majálisa, ill. más átfogó levéltári rendezvényekhez. A Múzeumok Majálisán 2010-ben nem tudtunk részt venni, mivel az előre megfogalmazott programokhoz jellegünkből adódóan nem lehetett kapcsolódni. A másik nagy átfogó rendezvénynek az MLE ezúttal Debrecenben tartott vándorgyűlése számít, amin ugyan részt vettek tagjaink, de ezúttal önálló szekciót nem szerveztünk.

9. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig. Noha megteremtettük a szükséges forrásokat a program továbbviteléhez, valamint a már évekkel ezelőtt megkezdett munkát is kiemelten kezeljük, idő hiányában mégsem tudtuk előbbre vinni ezt a vállalásunkat. A végrehajtás, pontosabban a gyűjtés folytatása így 2011-re tolódott. Pályázati támogatásokat természetesen lehetőség szerint igénybe veszünk, de szükség esetén anélkül is képesek vagyunk a folytatásra.

10. Újabb külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése, illetve a társegyesületekkel történő együttműködés. Újabb külföldi kapcsolatok kiépítésére az MLE debreceni vándorgyűlésén volt lehetőség, pl. a lengyel kollégákkal. A szlovák kapcsolatot tovább erősítettük, saját vándorgyűlésünkre történt meghívással. A további 3 társegyesület (FLE – Badacsony, MELTE – Győr, ÖLT – Vác) vándorgyűlésén is részt vettünk, de más egyesületi alkalmakkor is kapcsolatban vagyunk. Így kaptunk meghívást a levéltárügy stratégiai kérdéseit tárgyaló Levéltári Kollégiumi munkabizottságba, mely decemberben alakult, érdemi tevékenysége azonban csak 2011 elején indult.

A fentieken kívül két további programot is lebonyolítottunk. Áprilisban az Ábel Alapítvány jóvoltából és kizárólagos finanszírozásában 6 napos székelyföldi tanulmányutat szerveztünk az ottani katolikus egyházi gyűjtőlevéltárak meglátogatása céljából, melyek kialakításában egyesületünk tagjai közül többen is éveken át részt vettek Dr. Szögi László vezetésével.

Május végén, az év elején alakult Múzeumi Bizottság tartotta meg első ülését Sopronban, az Erdészeti Múzeum épületében, majd rövid látogatást tett a pozsonyi Komensky Egyetem állandó egyetemtörténeti kiállításán.

Az év során további egyetemtörténeti kiállítások szerveződtek az ELTE 375. évfordulója kapcsán az ELTE-n és a Semmelweis Egyetemen is. Ezek előkészítése során a két levéltár szoros együttműködést alakított ki. Részt vettünk továbbá a Szegedi Tudományegyetem Levéltárának szokásos őszi konferenciáján.

Budapest, 2011. március 2.

Dr. Molnár László elnök sk.