Az MFLSz közhasznúsági jelentése 2007

Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2007. évi tevékenységéről

– elnökség és közgyűlés által elfogadva –

A 2007. évre tervezett célokat szinte maradéktalanul sikerült teljesítenünk. Az alapszabályban foglalt közhasznúsági feladatokat a tárgyévben is elláttuk, a gazdálkodás rendje a szabályoknak megfelelő volt. Az MFLSZ tagjainak száma 2007. december 31-én 45 fő természetes személy (ebből 1 fő tiszteletbeli tag) és 18 intézményi tag volt.
Nagyra kell értékelnünk a belső és a külső kommunikáció fejlődését, ami minden további sikerünknek egyik erős pillérét képezi. A gyors, naprakész tájékoztatást segíti az elektronikusan terjesztett MFLSz Hírlevél beindítása. Bővült és a korábbinál gyakrabban frissült az Egyesület honlapja is.
A 2007. év közös – minden felsőoktatási levéltárat érintő – nagy vállalkozása a hallgatói adatbázis-építés és digitalizálás projektjének beindítása volt: a téma megvitatásra került a tavaszi veszprémi közgyűlésen, a nyári soproni vándorgyűlésen, valamint az őszi műegyetemi szakmai napon és a miskolci rendezvényen egyaránt. Az év végén pedig módszertani pályázatot nyújtottunk be az NKA Levéltári Kollégiumához.
E munkával párhuzamosan zajlott, a szűkös anyagi lehetőségek által behatárolt mértékben a felsőoktatási oklevelek összegyűjtése. (A korábban megkezdett és részeredményeket hozó gyűjtőmunka 2007-ben nem kapott pályázati támogatást.)
A felsőoktatási évfordulókról tájékoztató összeállítás elkészítése, bővítése átcsúszott a 2008. évre is.
Tárgyévben megkezdődött a vita és az egyeztetés Az egyetemi levéltárak jövőképe című – szűkebb szakmánk stratégiai elképzeléseit tartalmazó – dokumentumról.
Az elmúlt év jelentős eseménye volt a június 4-6. között megtartott vándorgyűlés, amelyen a színvonalas szakmai programot hasznos és érdekes pozsonyi tanulmányút egészítette ki.
Örvendetes tény, hogy egyre több egyetemi levéltár kezdeményez és szervez önálló szakmai programot. Az őszi időszakban Szegeden (nov. 8.), Pécsett (nov. 13.) és Miskolcon (nov. 14.) került sor ilyen rendezvényekre, az MFLSz különböző mértékű közreműködésével.
AZ MFLSZ két kiadvány elkészítésében működött közre: a felsőoktatási intézmények 1956-os szerepét bemutató kiadvány összeállításában, valamint a hazai felsőoktatási levéltárakat ismertető angol nyelvű kiadvány szerkesztésében.
Az elmúlt évben tovább épültek és erősödtek a szakmai kapcsolatok a társszervezetekkel (MLE MELTE, FLE) ami nemcsak az egymás rendezvényein történő részvételekben mutatkozott meg, hanem a közös jelenlétben is a Múzeumok majálisán, vagy a nyári Ráday Könyvünnepen.
Tagjaink nagy számban vesznek részt a decemberben újjáalakult MTA Egyetemtörténeti Albizottságnak munkájában.
A nemzetközi kapcsolatok területén a spanyol egyetemi levéltáros egyesülettel, valamint a pozsonyi Komensky Egyetem Levéltárával történő kapcsolatfelvételt kell kiemelni.
Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség szakmai ismertsége és elismertsége az elmúlt időszakban érzékelhetően megnövekedett s az egyetemi levéltárosok a magyar levéltáros társadalom „egyenrangú” tagjaivá váltak.

Budapest, 2008. február 26.
Zsidi Vilmos
elnök