Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2006. évi tevékenységéről

A 2006. évre kitűzött célokat szinte maradéktalanul sikerült teljesítenünk. Az alapszabályban foglalt közhasznúsági feladatokat elláttuk, a gazdálkodás rendje a szabályoknak megfelelő volt.
Az év legfontosabb eseménye az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról történt megemlékezés volt, amelyben minden egyetem, egyetemi levéltár részt vett.
Az MFLSZ tagjainak száma 2006. december 31-én 45 fő természetes személy (ebből 1 fő tiszteletbeli tag) és 18 intézményi tag volt.
Évi szokásos tanulmányutunkat 2006. október 12-14 között Szeged – Temesvár – Szörényvár (Turnu Severin) útvonalon jártuk végig, megtekintve a magyar felsőoktatás történet emlékhelyeit. A szegedi egyetemen 2006. szeptember 25-én megrendezett, „Felsőoktatásunk helyzete és szerepe 1956-ban” című történész – levéltáros konferencián 1956 egyetemi eseményeiről emlékeztünk meg. A korabeli felsőoktatási intézmények történetét bemutató kötet szerkesztése jelenleg is folyik. Az MFLSz több tagjai is részt vett az 1956-os témában rendezett nyíregyházi („Ifjúság és 1956”, 2006. szeptember 28-29.) és pécsi („Forradalom és megtorlás a magyar egyetemeken”, 2006. november 16.) tudományos konferencián.
Az összes hazai egyetemet érintő projektünk keretében összegyűjtöttük és digitalizáltuk a hazai felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleit. Az erről készült CD-t minden egyetemi levéltárnak átadtuk.
Az MFLSz. kiadványai 2. köteteként megjelentettük és szétküldtük a hazai levéltáraknak a magyarországi világi felsőoktatási intézmények forrásait tartalmazó levéltári segédletet.
A decemberi budapesti összejövetelünkön, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartottunk, az intézményi iratkezelés aktuális kérdéseit beszéltük meg.
Segítettük a tagintézményeket a konkrét levéltári feladatok megoldásában a Budapesti Corvinus Egyetem budai campusán, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen (Sopron, Mosonmagyaróvár), valamint a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán.
Továbbépítettük nemzetközi kapcsolatainkat a romániai tanulmányút során. Belföldön felvettük a kapcsolatot a Fiatal Levéltárosok Egyesületével.
Folyamatosan bővítettük és fejlesztettük az egyesület honlapját.
Megkezdődött és folytatódott a kárpát-medencei magyar felsőoktatás dokumentumairól készülő forrásjegyzék összeállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban végzett kutatással.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy az elmúlt esztendőben az egyesület szakmai tevékenysége továbbra is magas színvonalú volt, míg a korábbiakban megszokott anyagi gyarapodás megállt, elsősorban az állami támogatások jelentős mértékű csökkenése miatt.

Budapest, 2006. január 16.

Zsidi Vilmos
elnök s. k.