Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2005. évi tevékenységéről

– az elnökség által elfogadásra javasolt –

A 2005. évre kitűzött célokat szinte maradéktalanul sikerült teljesítenünk. Az év legfontosabb egyesületi eseménye az alapszabály módosítása és a tisztújítás volt. A végrehajtott változtatások helyesnek bizonyultak, a működés áttekinthetőbbé, gördülékenyebbé vált. A tagdíj emelés elfogadásával sikerült pénzügyi alapjainkat tovább erősíteni.
Az alapszabályban foglalt közhasznúsági feladatokat elláttuk, a gazdálkodás rendje a szabályoknak megfelelő volt.
Az MFLSZ tagjainak száma 2005. december 31-én 41 fő természetes személy (ebből 1 fő tiszteletbeli tag) és 17 intézményi tag volt.
Évi szokásos tanulmányutunkat Bakonybél – Veszprém – Pápa – Zirc útvonalon jártuk végig, megtekintve a magyar felsőoktatás történet emlékhelyeit. A Bakonybélen és Veszprémben megrendezett szakmai konferencián a felsőoktatási intézmények levéltárainak és a fenntartóknak kapcsolatát elemeztük.
A decemberi budapesti összejövetelünkön a levéltári informatika i stratégia kérdéseiről beszélgettünk.
Segítettük a tagintézményeket a konkrét levéltári feladatok megoldásában a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán Keszthelyen, A Budapesti Corvinus Egyetem budai campusán, a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári karán, a BME-n, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
Tagjaink közül többen közreműködtek előadóként a Szegedi, ill. Pécsi Egyetemi Levéltár 1 – 1 rendezvényén.
Bővítettük nemzetközi kapcsolatainkat az Észt Levéltári Szövetséggel. Belföldön a MELTE-vel fűztük szorosabbra az együttműködést.
Az MFLSZ kibővítésének kérdésében a szaklevéltárak irányában nem történt előrelépés. Sajnos nem fejlődött tovább a Debreceni Egyetem Levéltára szervezésének ügye sem.
Összegezve magállapíthatjuk, hogy az elmúlt esztendő az anyagi és a számbeli gyarapodás éve volt, ami remélhetőleg megalapozza a hosszútávú kiegyensúlyozott működés feltételeit.

Budapest, 2006. február 2.

Zsidi Vilmos
elnök s. k.