Beszámoló jelentés a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2004. évi tevékenységéről

2004-ben a kapcsolatépítést és az MFLSz ismertségének növelését tekintettük fő feladatunknak.
A kapcsolatok szélesítését segítette az észak-magyarországi és felvidéki tanulmányút megszervezése, továbbá a részvétel a Magyar Levéltáros Egyesület vajdasági tanulmányútján, valamint a képviselet a bécsi levéltáros világkongresszuson.
Szoros együttműködésre törekedtünk a szakmai szervezetekkel is, amit a fent említett vajdasági úton kívül bizonyít, hogy az MFLSz elnöke – meghívott vendégként részt vett a másik testvérszervezet a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének éves vándorgyűlésén.
A Magyar Levéltáros Egyesület őszi piliscsabai vándorgyűlésén kiemelt bemutatkozási lehetőséghez jutott: a Pest Megyei Levéltár mellett a rendezésben vettünk részt s a program tematikájában is kiemelt szerepet kapott egyesületünk. A rendezvényhez kapcsolódóan készült el az MFLSz-t bemutató posztersorozat. Az ismertség esélyét, a bemutatkozás igényét és az információs társadalom követelményeinek történő megfelelést szolgálta internetes honlapunk (www.mflsz.hu) elkészítése. Itt nemcsak a friss híreket és anyagokat, hanem az egyesületté alakulás óta eltelt időszak eseményeit is nyomon követheti az érdeklődő.
Szakmai tevékenységünk fő színtere 5 egyetem volt: a szegedi és a pécsi egyetemen figyelemmel kísértük a levéltárak megalakulását, a Debreceni Egyetemen pedig tárgyalásokat folytattunk ugyane tárgyban. A Keszthelyi Egyetem keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Természettudományi Területi Koordinációs Tanács területén (Budai Campus) az iratrendezéssel és kezeléssel kapcsolatos munkálatokat (rendezés, felmérés) végeztünk el.
Nemcsak a fenti programok és munkák sikere, hanem a növekvő taglétszám is azt bizonyítja számunkra, hogy az Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség helyes célokat tűzött maga elé a 2004. évben és helyes úton haladt e célkitűzések megvalósítása felé.

Budapest, 2005. február 18.

Zsidi Vilmos
elnök