A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Közhasznúsági jelentése 2003

Beszámoló jelentés az MFLSz 2003. évi működéséről

Szövetségünk az egyesületi működési formában 2003-ban második évét zárta

Megállapíthatjuk, hogy az előző esztendőben magunk elé tűzött terveket nagyobbrészt sikerült megvalósítani.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség működése az alapszabálynak megfelelő volt. 2003-ben 1 közgyűlést és 4 elnökségi ülést tartottunk.

Az MFLSz taglétszámának alakulása

A tárgyévben új tagot nem regisztráltunk tagnyilvántartásunkban. 2003. december 31-én szervezetünk 31 természetes személy, valamint 8 intézményi tagot számlált, a tagság létszáma (39). Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a tagdíjfizetési fegyelem jelentősen javult, ami az egyesületi vagyon” gyarapodását eredményezte. A jó gazdálkodás Molnár László alelnök kiváló munkájának köszönhető, amit – a köszönet és elismerés mellett – ily módon is nyugtázni szeretnék.

Továbbra is fontosnak tarjuk, hogy az egyes intézmények ne csak magánszemélyek útján, hanem – akárcsak az átalakulás előtti időben – intézményként is képviseltessék magukat egyesületünkben, ezzel is jelezvén, hogy azonosulnak meghirdetett célkitűzéseinkkel és komolyan veszik levéltáraikat.

Szakmai programok

Emlékezetes és szakmai szempontból is igen hasznos volt a Magyar Levéltárosok Egyesülete jóvoltából május 4-10. között lebonyolított csehországi és lengyelországi tanulmányút (Prága-Krakkó), amelynek során felkerestünk több levéltárat.

Szeptember 19-21. között rendeztük meg szokásos szakmai programunkat Zsennyén „Az Eu-csatlakozás és a hazai egyetemi levéltárak” címmel. A rendezvényen 2 külföldi meghívott is részt vett: 1 Ausztriából, egy pedig Csehországból.

Érdekképviselet, együttműködés

Tárgyévben az MFLSz (első sorban dr. Szögi László főigazgató) közreműködésével sikerült elősegíteni a Pécsi Egyetemi Levéltár megalapítását.

A Szövetség elnöke (valamint az elnökség egy tagja) részt vesz a NKÖM Levéltári Kollégium munkájában, folyamatos érintkezést tart fenn a levéltári szakfelügyelővel az egyetemi levéltárügyet érintő kérdésekben.

Dr. Kiss Márton elnökségi tag az MFLSz képviseletében a szerkesztőbizottság tagjaként rész vett a magyar levéltárak 1950-2002 között megjelentetett kiadványait bemutató retrospektív levéltári szakbibliográfiát összeállító Könyvtári Munkabizottság munkájában. A Szövetséget képviselte a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) elektoraként.

Nemzetközi kapcsolatok

A szakmai programok cím alatt leírtak szerint alakult. Ami a szomszédos országok, ill. a közép-európai államok hasonló intézményeivel való megismerkedés és együttműködés hosszútávú koncepciója szerint alakult.

Pályázati tevékenység

A Szövetség folyamatos működését az infrastruktúrát biztosító Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem segítségével tartottuk fenn. Ezen kívül a NKÖM költségvetési támogatási pályázatán nyertünk 300 000 Ft-ot.

Tudományos kutatásra (A Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények forrásai) 450 000 Ft-ot nyertünk az NKA Levéltári Kollégiumától. A teljesítésre, amelyben 8 levéltáros kolléga vesz részt, 2004. júliusáig kértünk halasztást.

Szakmai programra ugyancsak az NKA Levéltári Kollégiumától 600 000 Ft-ot kaptunk. Ebből fedeztük a zsennyei program jelentős részét.

A felhasználás részletezése a gazdálkodásról szóló mellékletben olvasható.

Budapest, 2004. február 18.

Zsidi Vilmos sk.

elnök

Jelen tervezetet az MFLSz 2004. február 19-én tartott elnökségi ülése jóváhagyta.