Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2015. évi szakmai munkájáról

2015-ben – az előző esztendők mintájára – többségében sikerrel valósítottuk meg a kitűzött és a közgyűlésen elfogadott munkaterv programjainak nagy részét. Évközben pedig számos utóbb felmerült programmal gazdagodott egyesületünk szakmai tevékenysége.
Működésünk az alapszabályban foglaltaknak, a gazdálkodás rendje az érvényes szabályoknak megfelelő volt.
Az egyesületi eseményekről a köremailekben, valamint az MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk. Szervezetünkben változás nem történt.

Elért eredményeink
1-2. Közgyűlésünkre és tavaszi szakmai napunkra március 11-én került sor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.) 104. sz. termében. Ez alkalommal a megjelent tagok elfogadták a 2014. évi tevékenységünkről szóló szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást, a 2015. évre szóló munkatervet és pénzügyi tervet, valamint az egyesület alapszabályának módosításait. A közgyűléshez kapcsolódó szakmai program keretében Cseh Gergő Bendegúz vezető levéltári szakfelügyelő ismertette az újjászervezett szakfelügyeletet, szakmai programját és az ellenőrzések várható tematikáját és metodikáját. Ezt követően pedig megtekintettük a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtárát, majd levéltárának raktárait és kutatótermét.

3. Vándorgyűlésünk 2015. augusztus 25-27. között Keszthelyen a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár segítségével került megrendezésre. A háromnapos programon az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya képviseletében Gorjánác Rádojka vezető főtanácsos asszony köszöntötte az egybegyűlteket. De megtisztelte rendezvényünket Cseh Gergő Bendegúz levéltári vezető szakfelügyelő és a két legnagyobb hazai levéltár (MNL, BFL) főigazgatója is. Említésre méltó, hogy minden hazai levéltári társegyesület képviseltette magát, így a Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE), a Megyei és Városi Levéltárvezetők Tanácsa (MVLVT) és a Fiatal Levéltárosok Egyesülete (FLE) egyaránt elnökét küldte el a vándorgyűlésünkre, s mindnyájan fel is szólaltak. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) pedig titkárával, Koltai Andrással képviseltette magát. Levéltáros társegyesületek mellett megtisztelte rendezvényünket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöke, Barátné Hajdú Ágnes is, de jelen volt a Szlovák Levéltári Szövetség elnökasszonya is (Mária Grófová), Elmondható tehát, hogy mind a hazai levéltárosi szakma, mind az egyetemtörténet kutatói, mind pedig egyesületünk tagsága nagy számban jelent meg és vett részt a háromnapos rendezvényen.
A vándorgyűlésen 21 szakmai előadás hangzott el. Az előadások több nagyobb témakör között oszlottak meg. Tárgyaltuk a közgyűjteményi dolgozók életpályamodelljével kapcsolatos elképzeléseket, terveket és tennivalókat. A vezető levéltári szakfelügyelő ismertette a szakfelügyelet 2015. I. félévi ellenőrzéseinek tapasztalatait. Kenyeres István főigazgató pedig a 2014-2015-ben sikeres megvalósított, a levéltári források és kiadványok a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon c. együttműködésről számolt be. De hallhattunk előadást a Levéltári Kollégium 2014-2015. évi működéséről; a 10/2002. (IV. 13.) sz. NKÖM rendelet módosítását előkészítő bizottság tevékenységéről, valamint az egyetemi levéltárak megjelenéséről az Archivportálon és különböző közösségi oldalakon (Facebook, Instagram). Második napon a Nemzetközi Levéltári Tanács által kifejlesztett levéltári nyilvántartó szoftver, az Access to Memory (AtoM) 2.2 bevezetését célzó projekt előkészítése jegyében Koltai András, Mátyás Zoltán és Aczél Róbert tartottak előadásokat a szoftver magyar nyelvű változatáról. A harmadik nap hat előadásában egyetemtörténeti kérdések és együttműködési lehetőségek kerültek előtérbe. Így hallhattunk előadást a Magyar Tudományos Akadémia Egyetemtörténeti Kutatócsoportja tevékenységéről; a prágai Károly Egyetem által rendezett nemzetközi orvostörténeti konferenciáról; valamint a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem történeti forrásait feltáró kutatásokról. Szintén nemcsak ismeretközlést és történeti elemzést, hanem intézményi együttműködések kialakítását is szolgálta Ujváry Gábor előadása (A numerus clausus a magyar felsőoktatásban új kutatási szemszögből).
Második nap délután szakmai kirándulást tettünk a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárába, ahol közoktatási és felsőoktatási provenienciájú irategyütteseket egyaránt láttunk. Különösen nagy érdeklődést vont magára a Fiumei Tengerészeti Akadémia képesítő diplomája. De megtekintettük a kutatótermet és a raktárakat is, Káli Csabától pedig tájékozódhattunk a levéltár helyzetéről, a fejlesztési lehetőségeiről. Zalaegerszegről Keszthelyre visszautazva megálltunk Kehidakustányban, Deák Ferenc szülőházánál.

4. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal, illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával. Társegyesületekkel történő együttműködés.
Tagjaink nagy számban vettek részt az MLE gödöllői vándorgyűlésén (Kissné Bognár Krisztina tagunk házigazdaként aktív szerepet töltött be a konferencia sikeres megrendezésében), több elnökségi tagunk az MLE választmányi ülésein, valamint a MELTE vándorgyűlésén (Veszprém). Az MVLVT debreceni közgyűlésén, az FLE badacsonyi nyári szakmai táborában, valamint november 25-i konferenciáján az elnök képviselte egyesületünket. December 11-én a Színház és Filmművészeti Egyetemen (Budapest Vas u. 2/c.) tartotta ülését az MTA Egyetemtörténeti Albizottság, amelyen több tagunk is előadott.

5. Szakmai együttműködés történetkutató intézetekkel (pl. Veritas Történetkutató Intézet)
Az egyesületünk és a Veritas Történetkutató Intézet (1051 Budapest Nádor utca 36) között formálódó szakmai együttműködés keretében tartott előadást vándorgyűlésünkön Ujváry Gábor. Ebből fejlődik ki az a középtávú (2016-2020 közötti) szakmai együttműködés, melynek keretében az egyetemi levéltárakban található 1918-1948 közötti hallgatói nyilvántartásokból a Veritas és az MFLSZ által közösen benyújtandó OTKA pályázat támogatásával közös adatbázis készül, s azt különböző közös konferenciákon, kötetekben és egyéb fórumokon megjelenő elemzések aknázzák ki. A következő időszak feladata lesz, hogy a Veritasnak mindhárom kutatócsoportjával hasonlóan gazdag együttműködést építsünk ki.

6. A Budapest Főváros Levéltára 2014-ben tömeges digitalizálási ajánlattal fordult egyesületünkhöz. Ennek keretében az elmúlt év első hónapjaiban előbb az 1945-1963 közötti egyetemi és kari tanácsi jegyzőkönyvek állományfelmérését végezték el a taglevéltáraink, majd áprilisig sor került a digitalizálásra is.

7. Az AtoM 2.0 levéltári nyilvántartó szoftver bevezetése érdekében az MFLSZ és a MELTE együttműködésében megtörtént a szoftver magyarítása, egy felhasználói útmutató összeállítása, valamint a szervergép üzembeállítása és a kollégák oktatása.

Budapest, 2016. február 12.                                       Vajda Tamás sk.

elnök