A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2015. évi pénzügyi beszámolója

Terveinknek megfelelően 2015-ben is biztosítani tudtuk az egyesület működésének stabil pénzügyi hátterét, és továbbra is sikerült növekedési pályán maradnunk. Egyesületünk vagyona

2015. január 1-jén:
folyószámlán: 2.897.027 Ft,
házi pénztárban 8.516.-Ft,
folyószámlán lekötött: 1.144.030,- Ft,.

Összes vagyonunk:  4.049.573.- Ft.

2015. december 31-én:
folyószámlán 2.016.342,- Ft,
házi pénztárban 34.094,- Ft,
folyószámlán lekötött betétben 527.195,- Ft,
Magyar Államkincstárnál diszkont jegyben 1.000.000.Ft.

Egyesületünk teljes vagyona 2015. december 31-én: 3.577.631,- Ft.

Ebből 1.550.000,- Ft elnyert, még 2014. dec. 17-én  átutalt, de még fel nem felhasznált, de 2015-ben meghatározott célra fordítandó pályázati támogatás, melyből a II. táblázat szerinti összegek már kifizetésre kerültek.
Vagyis a szabadon felhasználható vagyonunk: 2.027.631,- Ft, vagyis a 2015. évben egyesületünk vagyona csekély összegben 11.289. Ft gyarapodást értünk el.
Ez az összeg még ki fog egészülni 2016. őszén, amikor az egymillió forint utáni kamatot is megkapjuk.

Bevételi oldalon egyetlen biztos forrásunk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. sor). Ezen a téren részben felszámoltuk a korábbi elmaradásokat, a személyi tagok közül azonban többen hátralékban maradtak (2015-ben a nyilvántartott  tagunk közül mindössze 8 fő nem fizetett tagdíjat), így ezt az előirányzatot nem tudtuk tavaly sem maradéktalanul teljesíteni. Indokoltnak tűnik ismét egy szigorú tagrevíziót végezni a fizetési hajlandóság javítása érdekében, annál is inkább, mert egyesületünk önhibáján kívül egyelőre nem számít közhasznú egyesületnek, s amíg ezt a címet nem sikerül visszaszerezni, addig számos pályázati lehetőségtől elesünk, s a korábbiaknál nagyobb mértékben szorulunk rá a tagdíjakból származó bevételekre.

A pályázati támogatások számos esetben maradéktalanul megegyeztek a kért összegekkel, s 2015-ben minden beadott pályázatunk sikeres volt. Naptárilag a 2014-es esztendőhöz tartozik egy ötödik, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, amely minden korábbi projektünknél nagyobb, 1.550.000,- Ft támogatást nyert el, az összeg átutalására 2014 decemberében megtörtént, de felhasználására, a program megvalósítására csak a 2015. és 2016. évben kerül sor.

Keszthelyi vándorgyűlésünk szakmailag és pénzügyileg is sikeresnek bizonyult. Csökkentette a rendezvény költségeit, hogy a Pannon Egyetem  Georgikon Kar  Könyvtára és Levéltára sok segítséget nyújtott a vándorgyűlés lebonyolításához.

I. Bevételek 2015

Megnevezés Összeg Megjegyzés
1. Tagdíjbevétel 384.000,- Egyéni, intézményi befizetések

(64.000 Ft + 320.000 Ft)

2. Folyószámla-, betétszámla kamat: 22.600.- Folyószámlán (7.042)

betétszámlán éves kamat (15.558)

3. Pályázati támogatások 800.000.- NKA:800.000,- Ft (vándorgyűlés)

 

4. Vándorgyűlés részvételi díja

 

97.000 18 fő
5. Pedro Kft. 30.000 szponzori támogatás
6. NAV 2012 évi SZJA 1 % 41.770  
Összesen:

1.375.370  


II. Kiadások 2015

Megnevezés Összeg Megjegyzés
1. Személyi kiadások Könyvelőnek: 91.390.-

 

megbízási szerződés alapján

(a járulékait fedezte a NAV számlánkon lévő plussz befizetés)

2. Irodaszer, nyomtatvány, posta 30.050

 

Könyvelő CD 23.900,- nyomtatványok 4.120-

Posta ktsg.  475+1135+420

3. Bankköltség 23.062

 

Pénzforgalmi jutalék,        (17 .806)        bankkártya éves díja (5.256.-)
4. Útiköltség 42.735.-

 

3980 taxi

560 Kissné

18740Vajda

19455 Ondrikné

5. NEA-KK-14-M-0669 működési pályázathoz elszámolva

pályázati elszámolás elfogadva

40.940.- 20.470 Molnár

20.470 Ondrikné

6. Internetes költségek 64.628.-

 

Honlap karbantartásának munkadíja (50.000.-),

domain név fenntartása: 14.628.

 

7. Reprezentációs költségek 40.565.-

 

4.439 Közgyűlés

6.261Közgyűlés

6.065 nyári évzáró

3.100 bor ajándék vgy.

2.500 Koszorú

2.700 virágcsokor vgy.

10.000 Karácsony

5.500 Koszorú

8. Vándorgyűlés pályázathoz elszámolva

elszámolás folyamatban

788.962
MindenreKép Kft.   30 000
Ondrikné utiköltség   24 660
Ondrik Sándorné útiköltség   25 150
Ziegler Nyomda kft.   20 000
BFL vendégszoba   2 500
ÉNYK zrt.   47 955
Bor és Egészség

teljes összeg 354.091.elszámolható:

295779
Molnár László útiktsg.térítés   21 700
Ondrik Sándorné útiköltség térítés   25 150
Ujváry G. útiköltség térítés   17 275
Zsidi Vilmos útiköltség tér.   17 186
Pannon Egyetem – Kollégiumok szállás díj   180 000
Lajkó István útiköltség térítés   17 016
Vajda T.útiköltség térítés   26 375
Szögi L. útiköltség térítés   17 016
Kissné B.Kr.útiköltség térítés   22 200
     
9. Pályázatok költsége összesen: 12.000

 

NKA: 10.000,-

NEA :   2.000

11. ATOM pályázathoz 453.271.
megbízási szerz. Mátyás Zoltán 55 952
megbízási szerz. Szabadi István 55 952
megbízási szerz. Acél Róbert 55 952
NAV járulékok         131.300
Vajda Tamás útiköltség térítés 9 240
Acél Robi útiköltségtérítés 8 970
útiköltségtérítés Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalma (Boros Z.) 10 905
Piarista Gimn. terembérlet 125 000
12. Stratégia pályázathoz elszámolva

pályázati elszámolás elfogadva

200.000.- NAV járulékok                                                       42 676

Megbízási Zsidi Vilmos 50 000
Megbízási Osváth Zs. 50 000
Vajda Tamás megb.szerz. 27 979
Lengvári megbízási díj 27 979
Összesen:

1.788.603

 

413.233 bevétel és kiadás közötti különbség. Ezt az összeget lekötöttük és kipótoltuk  a kincstárjegyhez. (86.767)

Vagyonvesztésünk nincs.

 

 

A vándorgyűlés (II/8.) költségeivel igazodtunk a pályázaton elnyert NKA-támogatás összegéhez. A II/9. rovaton látható pályázati költséget előre nem tudtuk tervezni.

2011 óta valamennyi elnökségi tag hozzáféréssel bír egyesületünk netbank fiókjához. Így folyamatosan figyelemmel kísérhetik az egyesületi számla mozgásait, a betétszámlát, letölthetik a havi számlakivonatokat, de utalást továbbra is csak az elnök és a titkár tud végrehajtani. A havi kivonatokat, illetve a házipénztár mozgásait is rögzítő pénztárkönyvet kérésre bármelyik tagtársunknak megküldjük drótpostán.

A bevételi és kiadási táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Budapest, 2016. február 12.

Ondrik Sándorné sk. titkár                                        Vajda Tamás sk. elnök