Az MFLSZ 2005. évi költségvetési előirányzata

Jelen költségvetési előirányzat összeállításánál az eddigiektől eltérően számoltunk a különböző (NKÖM, NKA, NCA), pályázatokon elnyerhető támogatásokkal, így a kiadási oldal tételeinek megvalósíthatósága nagymértékben ezen pályázatok sikerétől függ.

BEVÉTELEK
Tagdíjbevételek
160.000.-
Alaptevékenység működési bevételei
8.000.-
NKÖM – működési támogatás
550.000.-
Nemzeti Civil Alapítvány – működési támogatás
500.000.-
NKA – hallgatói személyi nyilvántart. digitalizálásra előkészítése (Keszthely)
450.000.-
NKA – oklevelek digitalizálása
860.000.-
NKA – szakmai napok
1.256.000.-
Egyéni/munkáltatói hozzájárulás a szakmai napok költségeihez
150.000.-
Bevételek összesen
3.934.000.-

A bevételek tervezésekor a jelen tagságra számított tagdíjbevételeket vettük alapul a jelenleg érvényes tagdíjak mértékével. Az alaptevékenység működési bevételeinél csak a bankszámlánk várható kamatjövedelmével számoltunk.

KIADÁSOK
I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék
1.638.000.-
– állományba nem tartozók személyi juttatása
1.195.000.-
– társadalombiztosítási járulék
443.000.-
II. Dologi és egyéb folyó kiadások
2.128.000.-
II/1. Dologi kiadások
320.000.-
– szállítás, utazási költségek
300.000.-
– kommunikációs költségek (telefon, posta)
20.000.-
II/2. Egyéb folyó kiadások együtt
1.808.000.-
– szállásdíj (szakmai napok897e + keszthelyi rendezés 42e)
939.000.-
– étkezés, reprezentáció (szakmai napok + közgyűlések)
295.000.-
– honlap karbantartás, Internet tárhely
180.000.-
– könyvelés díja
90.000.-
– irodaszer
12.000.-
– bankköltség
42.000.-
– eszközbeszerzés
250.000.-
Kiadások összesen
3.766.000.-

A kiadások I. rovatában a szereplő személyi juttatást a titkár, illetve adminisztratív kisegítő tiszteletdíjára (284e), valamint az oklevél digitalizálási pályázat személyi költségeire (611e) állítottuk be, aminek természetesen TB vonzata is van.

A II/1. rovat nagyobbik tétele az utazási költség, mely leginkább a Dunántúlra tervezett 4 napos szakmai rendezvény útiköltségét (120e) tartalmazza. A program megvalósítására az NKA-hoz nyújtunk be pályázatot, a költségek túlnyomó részét ebből szeretnénk fedezni. Emellett itt szerepeltetjük a segítségre szoruló vidéki egyetemek, egyetemi levéltárak meglátogatásának, illetve a folytatandó keszthelyi levéltárrendezés utazási költségeit (30e).

A II/2 rovat nagyobb tételei (szállásdíj, étkezés) ugyancsak a szakmai napok tervezett költségeit takarják. A többi tételre a működési támogatások (NKÖM, NCA) jelenhetnek majd fedezetet. Egyesületünk saját vagyona a tervezett (részben már be is adott) pályázatok előfinanszírozására szolgál tartalékul.

Budapest, 2005. április 5.

Molnár László
alelnök