Az MFLSZ 2004. évi költségvetési előirányzata

Jelen költségvetési előirányzat összeállításánál számoltunk az NKÖM-től pályázaton működéshez elnyerhető támogatással, így a kitűzött célok megvalósítása a pályázat sikerétől függ.

BEVÉTELEK

Alaptevékenység működési bevételei

50.000.-

Tagdíjbevételek

130.000.-

Bevételek összesen

180.000.-

A bevételek tervezésekor a jelen tagságra számított tagdíjbevételeket vettük alapul, illetve az NKA-pályázatok után elszámolható rezsiköltséggel számoltunk.

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék

200.000.-

– állományba nem tartozók személyi juttatása

142.000.-

– társadalombiztosítási járulék

58.000.-

II. Dologi és egyéb folyó kiadások

480.000.-

II/1. Dologi kiadások

250.000.-

– szállítás, utazási költségek

200.000.-

– kommunikációs költségek (telefon, posta)

50.000.-

II/2. Egyéb folyó kiadások együtt

240.000.-

Kiadások összesen

680.000.-

A kiadások I. rovatában a szereplő személyi juttatást az eddig összegyűlt közgyűlési hanganyagok jegyzőkönyvszerű leírására állítottuk be, aminek természetesen TB vonzata is van.

A II/1. rovat nagyobbik tétele az utazási költség, mely leginkább a Felvidékre tervezett 4-5 napos tanulmányút útiköltségét, illetve annak egy részét tartalmazza. A program megvalósítására az NKA-hoz nyújtunk be pályázatot, a költségek nagyobbik részét ebből szeretnénk fedezni. Emellett itt szerepeltetjük a segítségre szoruló vidéki egyetemek, egyetemi levéltárak (Debrecen, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szeged, Győr) végiglátogatásának utazási költségeit.

A II/2. rovatban szerepel többek között a könyvelő költsége (80e), illetve 100e forint értékben a felvidéki út szállásköltségének egy része. Ezeken felül reprezentáció (30e), nyomtatványok, számítástechnikai hordozók (CD-lemez, pen drive) költsége (30e).

A bécsi világkongresszuson való részvétel (1-2 fő), és az MLE vándorgyűlés ránk eső költségeinek (poszterek készíttetése) előteremtését teljes egészében pályázat útján szeretnénk elérni.

Budapest, 2004. február 23. Molnár László
alelnök