Az MFLSZ 2003. évi költségvetési előirányzata

Jelen költségvetési előirányzat összeállításánál számoltunk az NKÖM-től pályázaton működéshez elnyerhető támogatással, így a kitűzött célok megvalósítása a pályázat sikerétől függ.

BEVÉTELEK

Alaptevékenység működési bevételei

46.000.-

Tagdíjbevételek

120.000.-

Bevételek összesen

166.000.-

A bevételek tervezésekor a jelen tagságra számított tagdíjbevételeket vettük alapul, illetve az NKA-pályázatok után elszámolható rezsiköltséggel számoltunk.

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék

101.000.-

– állományba nem tartozók személyi juttatása

80.000.-

– társadalombiztosítási járulék

21.000.-

II. Dologi és egyéb folyó kiadások

482.000.-

II/1. Dologi kiadások

170.000.-

– szállítás, utazási költségek

150.000.-

– kommunikációs költségek (telefon, posta)

20.000.-

II/2. Egyéb folyó kiadások együtt

312.000.-

Kiadások összesen

583.000.-

A kiadások I. rovatában a 2002-ben még nem szereplő személyi juttatást az eddig összegyűlt közgyűlési hanganyagok jegyzőkönyvszerű leírására állítottuk be, aminek természetesen TB vonzata is van.

A II/1. rovat nagyobbik tétele az utazási költség, mely leginkább az ősszel Zsennyére tervezett 3 napos közgyűlés és szakmai konferencia („Az Európai Uniós csatlakozás levéltári vonatkozásai” – a 2004-es bécsi levéltáros világkongresszus magyarországi szatellit-rendezvényének előkészítése az MTA Egyetemtörténeti Bizottságával együttműködésben) Budapest – Zsennye útiköltségét, és a külföldi meghívottak Magyarországra utaztatását tartalmazza.

A II/2. rovatban szerepel többek között a könyvelő költsége, illetve 212e forint értékben a zsennyei rendezvény szállásköltségének egy része. A fennmaradó részt egy NKA-pályázaton szeretnénk elnyerni.

Budapest, 2003. február 26. Molnár László
alelnök